Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej

prof. dr hab. Dariusz Brodka

dariusz.brodka@uj.edu.pl

Wice-dyrektor (ds. studenckich)

dr hab. Joanna Janik

joanna.janik@uj.edu.pl

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zespołu „Konsultacje z dyrekcją IFK” na Ms Teams, w którym można zostawiać wiadomości również poza godzinami oficjalnych dyżurów dyrektorskich.

Kod zespołu: jbdslvv

 

Zapraszam!

Joanna Janik

 

Instytutowy koordynator USOS:

  • dr hab. Hubert Wolanin (prof. UJ)

Instytutowi koordynatorzy ECTS:

  • dr Aleksandra Klęczar,
  • dr Agnieszka Heszen.

Instytutowy koordynator Erasmus i Most:

  • dr hab. Joanna Janik

Opiekun Koła Naukowego:

  • dr hab. Krzysztof Bielawski (prof. UJ)