Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej

prof. dr hab. Dariusz Brodka

dariusz.brodka@uj.edu.pl

Wice-dyrektor (ds. studenckich)

dr hab. Joanna Janik

joanna.janik@uj.edu.pl

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zespołu „Konsultacje z dyrekcją IFK” na Ms Teams, w którym można zostawiać wiadomości również poza godzinami oficjalnych dyżurów dyrektorskich.

Kod zespołu: jbdslvv

 

Zapraszam!

Joanna Janik

 

Instytutowy koordynator Erasmus i Most:

  • dr Krzysztof Hilman

  • mail: krzysztof.hilman@uj.edu.pl

Opiekun Koła Naukowego:

  • dr hab. Krzysztof Bielawski (prof. UJ)
  • mail: krzysztof.bielawski@uj.edu.pl