Harmonogramy zajęć w semestrze zimowym 2020/21

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kursy do wyboru

Rozkład sal

Interaktywny plan budynku Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z układem sal dydaktycznych można zobaczyć tutaj: http://www.plan.ii.uj.edu.pl/

Konsultacje i egzaminy

 Terminy konsultacji wykładowców Instytutu Filologii Klasycznej

w okresie jesiennej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2019/2020

 

Uwaga: konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy internetowej MS Teams. W uzasadnionych przypadkach wykładowca może wyrazić zgodę na (dodatkowe) konsultacje w formie stacjonarnej, o ile względy bezpieczeństwa, warunki lokalowe i ogólna sytuacja epidemiczna będą na to pozwalać.

 

Dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

25 sierpnia (wtorek), godz. 12:00 - 13:00

31 sierpnia (poniedziałek), godz. 12:00 - 13:00

3 września (czwartek), godz. 12:00 - 13:00 (godz. 10:00 - możliwość zdawania egzaminu cząstkowego z historii literatury greckiej 2)

7 września (poniedziałek), godz. 12:00 - 13:00

14 września (poniedziałek), godz. 12:00 - 13:00 (możliwość zdawania egzaminu cząstkowego z historii literatury greckiej 2)

 

Dr hab. Antoni Bobrowski

2 września (środa), godz. 13:00 - 14:00

8 września (wtorek), godz. 13:00 - 14:00

10 września (czwartek), godz. 13:00 -14:00

 

Prof. dr hab. Dariusz Brodka

4 września (piątek), godz. 12:00 - 13:00

9 września (środa), godz. 13:00 - 14:00

18 września (piątek), godz. 12:00 -13:00

 

Dr hab. Michał Bzinkowski

1 września (wtorek), godz. 12:00 - 13:00

8 września (wtorek), godz. 12:00 - 13:00

15 września (wtorek), godz. 12:00 - 13:00

 

Dr Jacek Hajduk

2 września (środa), godz. 14:30 - 15:30 

9 września (środa), godz. 14:30 - 15:30

16 września (środa), godz. 14:30 - 15:30

 

Dr hab. Agnieszka Heszen

28 sierpnia (piątek), godz. 16:00 -17.00

4 września (piątek), godz. 16.00 -17.00

11 września (piątek), godz. 16.00 - 17.00

 

Dr Krzysztof Hilman

1 września (wtorek), godz. 12:00 - 13:00

4 września (piątek), godz. 12:00 - 13:00

11 września (piątek), godz. 12:00 - 13:00

14 września (poniedziałek), godz. 12:00 - 13:00

 

Dr hab. Joanna Janik

2 września (środa), godz. 10:00 - 11:00

7 września (poniedziałek), godz. 10:00 - 11:00

9 września (środa), godz. 10:00 - 11:00

 

Dr  hab. Aleksandra Klęczar 

31 sierpnia (poniedziałek), godz. 10:00 - 11:00

7 września (poniedziałek), godz. 10:00 - 11:00

14 września (poniedziałek), godz. 10:00 - 11:00

 

Dr Dariusz Piwowarczyk

28 sierpnia (piątek), godz. 10:00 - 11:00

4 września (piątek), godz. 10:00 - 11:00

11 września (piątek), godz. 10:00 - 11:00

 

Dr Janusz Ryba

26 sierpnia (środa), godz. 15:00 - 16:00

2 września (środa), godz. 15:00 - 16:00

11 września (piątek), godz. 15:00 - 16:00

 

Prof. dr hab. Jerzy Styka

3 września (czwartek), godz. 11:00 - 12:00

10 września (czwartek), godz. 11:00 - 12:00

16 września (środa), godz. 10:00 - 11:00

 

Prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski

1 września (wtorek), godz. 17:15 - 18:15

8 września (wtorek), godz. 17:15 - 18:15

11 września (piątek), godz. 17:15 - 18:15

 

Dr hab. Anna Wasyl, prof. UJ (możliwość zdawania egzaminu cząstkowego z historii literatury rzymskiej 4)

31 sierpnia (poniedziałek), godz. 8:30 - 9:30

14 września (poniedziałek), godz. 8:30 - 9:30

21 września (poniedziałek), godz. 8:30 - 9:30

 

Dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

26 sierpnia (środa), godz. 10:00 - 11:00

2 września (środa), godz. 10:00 - 11:00

8 września (wtorek), godz. 10:00 - 11:00

17 września (czwartek), godz. 10:00 - 11:00.

 

Harmonogram egzaminów w sesji jesiennej roku akademickiego 2019/2020

Kierunek: filologia klasyczna

Uwaga! Wszystkie egzaminy w 1. terminie przeprowadzone zostaną w trybie zdalnym. W 2. terminie dopuszcza się możliwość trybu stacjonarnego (bezpośredniego); o wyborze trybu zdecyduje egzaminator w porozumieniu z zainteresowanymi studentami, biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa, sytuację epidemiologiczną i warunki lokalowe; informacja o wyborze trybu egzaminu w 2. terminie zostanie przekazana nie później niż na tydzień przed egzaminem.

 

Studia I stopnia:

Rok I:

Język łaciński - rozumienie tekstu 1 (gr. A), egzamin pisemny, dr J. Hajduk

1. termin: 2 września (środa), godz. 15:30

2. termin: 16 września (środa), godz. 15:30

Praktyczna nauka języka łacińskiego 1-2 (gr. B), egzamin pisemny, dr J. Ryba

1. termin: 27 sierpnia (czwartek), godz. 10:00

2. termin: 16 września (środa), godz. 15:00

Historia starożytna 1-2 (wszyscy), egzamin ustny, prof. dr hab. D. Brodka

1. termin: 3 września (czwartek), godz. 10:00

2. termin: 11 września (piątek), godz. 12:00

Historia literatury rzymskiej 1-2 (wszyscy), egzamin ustny, prof. dr hab. J. Styka

1. termin: 31 sierpnia (poniedziałek), godz. 10:00

2. termin: 14 września (poniedziałek), godz. 10:00

 

Rok II:

Gramatyka opisowa języka greckiego 1-2, egzamin pisemny, dr hab. J. Janik

1. termin: 27 i 28 sierpnia (czwartek, piątek), godz. 10:00  - egzamin dwudniowy

2. termin: 14 i 15 września (poniedziałek, wtorek), godz. 10:00 - egzamin dwudniowy

Gramatyka opisowa języka łacińskiego 1-2, egzamin pisemny, dr hab. H. Wolanin, prof. UJ

1. termin:31 sierpnia (poniedziałek), godz.10:00

2. termin: 9 września (środa), godz. 10:00

Język łaciński - technika przekładu 2, egzamin pisemny, prof. dr hab. D. Brodka

1. termin: 4 września (piątek), godz. 11:00

2. termin: 11 września (piątek), godz. 11:00

 

Studia II stopnia:

Rok I:

Opcja: bizantynistyka i nowogrecystyka:

Historia literatury bizantyńskiej, egzamin ustny, dr hab. A. Heszen

1. termin: 4 września (piątek), godz. 17:00

2. termin: 18 września (piątek), godz. 17:00