Zajęcia prof. A.M. Wasyl

event-date: 03.03.2020 - 05.03.2020
Z uwagi na obowiązki służbowe związane z obroną doktorską wszystkie zajęcia prof. A.M. Wasyl rozpoczną się w drugim tygodniu nowego semestru, tj. odpowiednio: Epika rzymska (dla I r. lic. gr A) oraz Łacińska literatura Europy (dla I r. studiów II st.) we wtorek, 3.03.2020, a wykład z Historii literatury rzymskiej 4 (dla II r. lic.) w czwartek, 5.03.2020.
Published Date: 21.02.2020
Published by: Jacek Hajduk