Web Content Display Web Content Display

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2012/2013!

event-date: 25.02.2013 - 11.03.2013

Szanowni Państwo Studenci,

informujemy, że w dniu 25.02.2013 r. o godz.14.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Klasycznej OBOWIĄZKOWA  rejestracja na WSZYSTKIE zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na semestr letni roku akad. 2012/2013. Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 11.03.2013 r. o godz. 23.00.

W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami:

  • WF.IFK-126-12/13-Lic   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia
  • WF.IFK-126-12/13-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia
  • WF.IFK-12/13-opcja    kursy do wyboru dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .

Prosimy o rozważne zapisy, ponieważ przedmiot (kurs) raz zadeklarowany i nie skorygowany będzie miał dla danej osoby status obowiązkowego i będzie podlegał rozliczeniu na koniec roku akademickiego.

Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (w tym przedmiotów do wyboru i (pro)seminariów), oprócz wychowania fizycznego oraz lektoratów  języków obcych, na które zapisy prowadzone są przez inne jednostki UJ.

Studenci powtarzający przedmiot zobowiązani są do ponownego zadeklarowania go w systemie USOS.

Zwracamy także uwagę , że po upływie terminu rejestracji  nie będzie możliwe dopisywanie się (rejestrowanie) ani wypisywanie się (wyrejestrowywanie) z określonych zajęć.

Po zakończeniu rejestracji należy dokonać PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW. Podpięcia można przeprowadzić w systemie USOS w zakładce  dla studentów- moje studia- podpięcia.

Po dokonaniu podpięć należy wydrukować z systemu USOS deklarację przedmiotów wybranych na semestr letni  roku akad. 2012/2013 . Podpisaną deklarację należy złożyć w sekretariacie IFK do dnia 25. 03. 2013 r.

Deklaracja powinna obejmować:

  1. wszystkie przedmioty (kursy) realizowane przez IFK, na które student się zarejestrował
  2. lektoraty języków obcych i zajęcia wychowania fizycznego, na które student zarejestrował się w innych jednostkach

W deklaracji nie należy uwzględniać przedmiotów (kursów) prowadzonych przez inne Jednostki. W takim przypadku należy dołączyć podanie do Wicedyrektora IFK o uwzględnienie danego przedmiotu (kursu) w ramach programu studiów, wraz z niezbędnymi o nim informacjami (nazwa i kod kursu, forma zajęć i wymiar czasowy, forma zaliczenia i liczba punktów ICTS,  jednostka prowadząca).

Przypominamy, iż prawo do przystąpienia do egzaminu lub uzyskania zaliczenia z przedmiotu (kursu) przysługuje wyłącznie w przypadku uprzedniego zadeklarowania swojego uczestnictwa w danym kursie w systemie USOS (w przeciwnym przypadku nazwisko studenta nie zostanie ujęte w protokole z egzaminu (zaliczenia) danego przedmiotu).

W razie jakichkolwiek problemów  proszę o  bezpośredni kontakt z Sekretariatem lub e-mail na adres: beata.pawlik@uj.edu.pl

 

Published Date: 24.01.2013
Published by: Łukasz Bieńkowski