Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zaproszenie na wykład

Pracownia Literatury Renesansu                                         
na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego                                                                                                                                        
zaprasza na przełożony z dn. 22 marca wykład, który wygłosi
dr hab. Karol Zieliński, prof. UWr
na temat
Kontekst kulturowy i performatywny w interpretacji pieśni Safony 
 
7 kwietnia 2022, godz. 15:30
stacjonarnie: Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, sala 42
oraz 
 
 
Osoby posługujące się w aplikacji MS Teams adresem mailowym w domenie innej niż uj.edu.pl proszone są z powodów technicznych o dołączenie do spotkania poprzez link wyświetlony w przeglądarce Google Chrome lub Microsoft Edge.
 
Streszczenie wystąpienia: 
W badaniach filologicznych wypracowane zostały metody odpowiednie dla utworów powstałych przy użyciu pisma. Siłą rzeczy, filologom często trudno uwzględnić odmienność produktów tradycji oralnej, porzucić swój warsztat i przyzwyczajenia. Odnosi się to również do utworów poetyckich stojących u progu literatury greckiej, a zatem stanowiących początek i fundament literatury europejskiej. Utwory przypisywane Safonie powstały w kulturze oralnej i ich interpretacja wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego i performatywnego. Dopiero taka perspektywa badawcza pozwala na właściwą ocenę, kim był/a poeta/tka – autor/ka pieśni lirycznych – oraz jaki sens miały wypowiedzi poetyckie.
Pieśni wykonywane na sympozjonie stanowią element dyskursu podejmowanego przez współbiesiadników. Wypowiedź obliczona jest na zyskanie akceptacji dla prezentowanego stanowiska, a w efekcie na podniesienie prestiżu jednostki w grupie. Wobec ulotności formułowanych w ten sposób wypowiedzi lirycznych wydaje się niemożliwe utrwalenie ich bez użycia pisma. Tymczasem w kulturze oralnej istniały warunki do przenoszenia wypowiedzi powiązanych z określoną okazją do innych okoliczności performatywnych. Oznacza to, że ta sama wypowiedź mimo swej okazjonalności mogła realizować te same lub podobne cele w performensach podejmowanych w innym miejscu i czasie, przez tę samą lub inne osoby.