Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Rejestracja na zajęcia - WAŻNE!

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA NA ROK 2022/2023

Szanowni Państwo Studenci,

informujemy, że w dniu 5.10.2022r. o godz.14.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Klasycznej OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia (obligatoryjne- na cały rok akademicki  i  wykłady do  wyboru – na semestr zimowy) na rok akademicki 2022/2023  Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.
Rejestracja zakończy się 18 października r. o godz. 23.00.  
W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami: 
WF.IFK-126-22/23-LIC   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia
WF.IFK-126-22/23-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia
WF.IFK-22/23Z-opcja    kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej
Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .
Prosimy o rozważne zapisy, ponieważ przedmiot (kurs) raz zadeklarowany i nie skorygowany będzie miał dla danej osoby status obowiązkowego i będzie podlegał rozliczeniu na koniec roku akademickiego. 
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (w tym przedmiotów do wyboru i (pro)seminariów), oprócz lektoratu języka nowożytnego,  kursu bhk, wychowania fizycznego oraz  ochrony własności intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez inne jednostki UJ.
Studenci powtarzający przedmiot zobowiązani są do ponownego zadeklarowania go w systemie USOS.
Zwracamy także uwagę , że po upływie terminu rejestracji  nie będzie możliwe dopisywanie się (rejestrowanie) ani wypisywanie się (wyrejestrowywanie) z określonych zajęć.
Po zakończeniu rejestracji należy dokonać PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW. Podpięcia można przeprowadzić w systemie USOS w zakładce  dla studentów- moje studia- podpięcia
Studenci wpisujący się na przedmioty zobowiązani są  do podpięcia tych przedmiotów w  dniu, w którym się na nie zapisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani automatycznie przy najbliższej migracji danych w systemie USOS.
Po dokonaniu podpięć należy wygenerować w  systemie USOS deklarację przedmiotów na semestr ZIMOWY roku akademickiego  2022/2023 . Proszę o sprawdzenie w deklaracji punktów ECTS !
Deklaracja powinna obejmować:
a. wszystkie przedmioty (kursy) realizowane przez IFK, na które student się zarejestrował
b. zajęcia wychowania fizycznego, BHK, OWI, język nowożytny,  na które student zarejestrował się w innych jednostkach
W deklaracji nie należy uwzględniać przedmiotów (kursów) prowadzonych przez inne Jednostki. W takim przypadku należy dołączyć podanie do Wicedyrektora IFK o uwzględnienie danego przedmiotu (kursu) w ramach programu studiów, wraz z niezbędnymi o nim informacjami (nazwa i kod kursu, forma zajęć i wymiar czasowy, forma zaliczenia i liczba punktów ICTS,  jednostka prowadząca). 

Przypominamy, iż prawo do przystąpienia do egzaminu lub uzyskania zaliczenia z przedmiotu (kursu) przysługuje wyłącznie w przypadku uprzedniego zadeklarowania swojego uczestnictwa w danym kursie w systemie USOS (w przeciwnym przypadku nazwisko studenta nie zostanie ujęte w protokole z egzaminu (zaliczenia) danego przedmiotu).
W razie jakichkolwiek problemów  proszę o  bezpośredni kontakt z Sekretariatem lub e-mail na adres: beata.pawlik@uj.edu.pl