Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Obowiązkowa rejestracja na zajęcia

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu  5.10.2023r.  o godz.14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia (obligatoryjne i podlegające wyborowi) na  rok akademicki  2023/2024. 
Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.
Rejestracja zakończy się 18.10.2023 r. o godz. 23.00.  
W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami: 
WF.IFK-126-23/24-LIC   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia
WF.IFK-126-23/24-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia
WF.IFK-23/24Z-opcja    kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej
Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów/ strona internetowa IFK/  dla poszczególnych lat . Rejestrujecie się Państwo na wszystkie zajęcia  obligatoryjne na cały rok akademicki / semestr zimowy i letni/ oraz  wykłady do wyboru w semestrze zimowym roku 23/24 . W semestrze letnim będzie uruchamiana dodatkowa rejestracja na wykłady do wyboru w semestrze letnim.