Neogrecystyka i bizantynistyka

Witamy na stronie

Bizantynistyki i Neogrecystyki
Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego!

Bizantynistyka i neogrecystyka  to dwuletnie studia magisterskie realizowane przez Instytut Filologii Klasycznej UJ. Poświęcone są  zagadnieniom związanym z dziejami i kulturą Grecji współczesnej oraz Bizancjum z naciskiem na naukę języka nowogreckiego.

Program studiów obejmuje m.in. dwa lata intensywnej nauki współczesnego języka greckiego (języka nowogreckiego), kursy historii i literatury bizantyńskiej oraz nowogreckiej, kurs duchowości prawosławnej, a także zajęcia związane z recepcją antyku w kulturze europejskiej. Istnieje też możliwość wyboru zajęć dodatkowych z bogatej oferty przedmiotów Instytutu Filologii Klasycznej.

Nasi studenci mogą wyjeżdżać na studia w ramach programu ERASMUS PLUS do Salonik i Retimno na Krecie.

Studenci II roku studiów mają także możliwość przygotowywania się do międzynarodowego egzaminu poświadczającego poziom znajomości języka nowogreckiego (Certificate of Attainment in Greek – Πιστοποίηση Ελληνομάθειας), który mogą zdawać raz do roku w maju w Warszawie.

Bizantynistyka i neogrecystyka to studia, które nie są przeznaczone jedynie dla absolwentów studiów I stopnia filologii klasycznej. Nie jest też wymagana znajomość łaciny i greki starożytnej.

Szczegóły w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów

 

Zapraszamy do obejrzenia przygotowanej przez studentów prezentacji naszego kierunku: