Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Krzysztof Hilman

dr

krzysztof.hilman@uj.edu.pl

Wykształcenie:

 • 2002-2007: Uniwersytet Jagielloński, magisterskie studia filologiczne, magisterium z filologii, specjalizacja: hellenistyka, literaturoznawstwo (praca magisterska: „Obraz społeczeństwa wczesnobizantyjskiego w greckiej historiografii klasycznej VI wieku: Zosimos, Prokopiusz z Cezarei, Agatiasz, Teofylakt Symokatta")
 • 2008-2014: doktorat (filologia klasyczna, literaturoznawstwo) na podstawie rozprawy „Źródła oraz ich interpretacja w pierwszych 9 księgach kroniki Jana Malalasa”

Przebieg pracy naukowej:

 • Od 1.03.2011 r. asystent w Instytycie Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 10.2009-06.2010 Uniwersytet Patrzański (Πανεπιστήμιο Πατρών), WydziałFilologiczny, Patra, Grecja, stypendium wyjazdowe w ramach studiow doktoranckich

Zainteresowania badawcze:

 • Historiografia grecka, rzymska oraz bizantyjska; teoria historiografii; krytyka źródeł tekstów historiograficznych; Literatura nowogrecka (Katerina Gogou)

Wybrane publikacje:

Książki - współautorstwo:

 • Pikus w Kronice Aleksandryjskiej i u Malalasa. Narodziny mitu u schyłku antyku. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019 (przyjęto do druku)
 • Instytutiones Iustiniani: tekst i przekład, Kraków 2018, s 435 (współautor)
 • Hilman Krzysztof, Hładyszewska Magdalena, Palmirski Tomasz, Reszczyński Jarosław, Wolanin Hubert, Zabłocki Jan, red. Palmirski Tomasz; Digesta Iustiniani = Digesta Justyniańskie : tekst i przekład, t. I (księgi 1-4), Kraków 2013, s. 503
 • Hilman Krzysztof, Hładyszewska Magdalena, Palmirski Tomasz, Reszczyński Jarosław, Wolanin Hubert, red. Palmirski Tomasz; Digesta Iustiniani = Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. II (księgi 5-11), Kraków 2013, s. 571
 • Hilman Krzysztof, Palmirski Tomasz, Wolanin Hubert, red. Palmirski Tomasz; Digesta Iustiniani = Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. III (księgi 12-19), Kraków 2014, s. 631
 • Hilman Krzysztof, Palmirski Tomasz, Wyrwińska Karolina red. Palmirski Tomasz; Digesta Iustiniani = Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. IV (księgi 20-27), Kraków 2014, s. 599
 • Brodka Dariusz, Hilman Krzysztof, Palmirski Tomasz, red. Palmirski Tomasz ; Digesta Iustiniani = Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. V.1 (księgi 28-32), Kraków 2015, s. 483
 • Brodka Dariusz, Hilman Krzysztof, Palmirski Tomasz, red. Palmirski Tomasz ; Digesta Iustiniani = Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. V.2 (księgi 33-36), Kraków 2015, s. 461
 • Brodka Dariusz, Hilman Krzysztof, Hładyszewska Magdalena, Niczyporuk Piotr, Palmirski Tomasz, Wasyl Anna Maria, Wolanin Hubert, Zabłocki Jan, red. Palmirski Tomasz ; Digesta Iustiniani = Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VI.1 (księgi 37-40), Kraków 2016, s.567
 • Hilman Krzysztof, Hładyszewska Magdalena, Palmirski Tomasz, Wasyl Anna Maria, Wolanin Hubert, Zabłocki Jan, red. Palmirski Tomasz ; Digesta Iustiniani = Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VI.2 (księgi 41-44), Kraków 2016, s.415
 • Hilman Krzysztof, Hładyszewska Magdalena, Palmirski Tomasz, Wasyl Anna Maria, red. Palmirski Tomasz ; Digesta Iustiniani = Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VII.1 (księgi 45-47), Kraków 2017, s.379
 • Hilman Krzysztof, Hładyszewska Magdalena, Niczyporuk Piotr, Palmirski Tomasz, Wasyl Anna Maria, red. Palmirski Tomasz ; Digesta Iustiniani = Digesta justyniańskie, tekst i przekład, t. VII.2 (księgi 48-50), Kraków 2017, s.449

Artykuły:

 • Hilman, Krzysztof;  (2014). W poszukiwaniu znaczenia znaku : Szymona Okolskiego medytacje nad Herbem i jego źródła, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego T./Vol. 13 (24) s. 57-68
 • Hilman, Krzysztof;  (2010). Ironiczny pokój : "Pokój" Arystofanesa i pokój Nikiasza, Źródła Humanistyki Europejskiej = Studia ad Fontes Humanitatis Europeae Pertinentia T./Vol. 3, s. 41-54,
 •  Hilman, Krzysztof;  (2008). Ukryte przyczyny powstania Nika (A.D. 532) : ekonomiczny i społeczny obraz Konstantynopola początku wieku VI, Nowy Filomata T./Vol. 12 Nr/Issue 1, s. 45-64

Projekty badawcze

 • Udział w projekcie badawczym pt. „Polskojęzyczna edycja Orbis Polonus Szymona Okolskiego – źródła do badań nad kulturą i świadomością społeczeństwa polskiego w epoce staropolskiej”, nr 1417/B/H03/2008/34, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, lata realizacji 2009-2012
 • Udział w projekcie pt. "Polski przekład oraz edycja Digestów justyniańskich", nr rej. 11 H 11014180, finansowanego w ramach modułu 1.1 programu pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" ustanowionowego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lata realizacji: 2012-2017

Wyróżnienia

 • 2018. Nagroda Rektora I stopnia (zbiorowa) tytułem wydania Digestów justyniańskich
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej