ERASMUS +

Szanowni Państwo, 

Trwa II tura rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus +; wnioski można składać w systemie USOS do 25 września. W systemie USOS znajdują się również informacje o aktualnych ofertach wyjazdów.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: joanna janik, joanna.janik@uj.edu.pl,  tel. 608038739.

Informacje również na stronach:

https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

https://erasmus.uj.edu.pl/contact

***

 

Szanowni Państwo,

Przypominam, że trwa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ (za pośrednictwem USOS)!

Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo na stronie DOSZ:

https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103

WAŻNE: kilka umów, których ważność skończyła się w 2019, najprawdopodobniej uda się przedłużyć; możliwe, że pojawią się w ofercie II rekrutacji. 

Joanna Janik (joanna.janik@uj.edu.pl, tel. 608038739)

       

Termin składania aplikacji: 1 – 31 stycznia 2019

Zaktualizowana lista umów ERASMUS w IFK na rok akademicki 2020/21

uczelnia

studia I stopnia

ilość miejsc

studia II i III stopnia

ilość miejsc

długość

pobytu

(miesiące)

użyteczne linki

Universität Wien

 

 

2

6

erasmus.incoming@univie.ac.at

http://international.univie.ac.at

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

 

2

12

www.studium.uni-freiburg.de/studienbewerbung/austausch/erasmus_international

 

Università di Napoli “Federico II”

 

 

4

10

www.unina.it

http://studiumanistici.dip.unina.it

 

Uniwersytet w Ostrawie (Ostravská Univerzita)

1

4**

5

http://ff.osu.eu/index.php?kategorie=35194

 

Uniwersytet w Cagliari

 

4***

5

www.unica.it/pub/english

Aristotle University

Of Thessaloniki

School of Philology (Literature and Linguistics)

 

 

2

 

 

www.auth.gr

www.eurep.auth.gr,

 http://qa.auth.gr/en/studyguide

 

Massaryk University Brno

1

1 (II st.)*

6 (12)

http://is.muni.cz/ects

 

University Hamburg

1

2 (II st.)*

10

www.uni-hamburg.de

www.stine.uni-hamburg.de

 

University College London

1

1(III st.)

I st. – 10

IIII st. - 3

 

 www.ucl.ac.uk/sag

 

 

University of Peloponnese

1

1 (IIst.)

1 (IIIst.)

6

www.uop.gr/erasmus

 

University of Cyprus

 

1

3

5

www.ouc.ac.cy 

 

*** Umowa z Cagliari - wspólnie z Instytutem Orientalistyki.

 

Wymagania językowe: na studiach I stopnia - zazwyczaj na poziomie B1, na II stopniu- B2 lub C1.

Po dodatkowe informacje proszę zgłaszać się do mnie w godzinach konsultacji.

 

 

 

Kryteria kwalifikacji kandydatów do programu ERASMUS w IFK: 

 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 55 punktów

 

  1. List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej – max. 10 pkt.

 

  1. Średnia arytmetyczna ocen z całego toku studiów – będzie wyliczona automatycznie przez system USOS po złożeniu wniosku (student nie musi dostarczać osobnego zaświadczenia)  - max. 15 pkt.

 

  1. Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem – max. 10 pkt.

 

  1. Dodatkowa działalność: w Kolach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie – max. 5 pkt.

 

  1. Opinia pracownika naukowego – max. 15 pkt.

 

 

 

Skład komisji rekrutacyjnej programu Erasmus + w Instytucie Filologii Klasycznej:

v-ce dyrektor IFK ds. studenckich, koordynator Programu Erasmus + w IFK, jeden z nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel studentów (wybrany jako reprezentant studentów w Radzie Naukowej IFK).

Posiedzenie komisji odbywa się w ciągu tygodnia po zakończeniu rekrutacji.

Procedura odwoławcza od decyzji Komisji polega na złożeniu, w przewidzianym terminie, pisemnego wyjaśnienia powodów odwołania.

 

 

 

Koordynator ds. programu ERASMUS + w IFK

Instytutowym koordynatorem ds. programu ERASMUS + jest dr hab. Joanna Janik.