Rejestracja na zajęcia

Termin: 17.02.2020 - 28.01.2020

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA DO WYBORU NA SEMESTR LETNI ROKU 2019/2020

 

 

Instytut Filologii Klasycznej informuje, że w dniu 17.02.2020 r. o godz. 14.00 rozpocznie się   OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia  fakultatywne/ wykłady do wyboru/ na  semestr letni  roku akademickiego 2019/2020

Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Rejestracja zakończy się 28.02.2020 r. o godz. 23.00.  

W systemie USOS  rejestracja  dostępna  jest  jako: 

WF.IFK-19/20/L-opcja    Filologia klasyczna kursy do wyboru na semestr letni 2019/2020 dla wszystkich studentów

Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat .

 
Data opublikowania: 07.01.2020
Osoba publikująca: Jacek Hajduk