Rejestracja

Termin: 05.10.2020 - 31.10.2020

Rejestracja na zajęcia dla I roku licencjatu oraz I roku SUM

Przypominam wszystkim studentom, że  elektronicznej rejestracji na zajęcia dokonujecie Państwo nie według harmonogramu  tylko zgodnie z PROGRAMEM  STUDIÓW , który jest dostępny na stronie internetowej IFK w zakładce dydaktyka: prowadzone studia.

Rejestrujecie się Państwo na wszystkie zajęcia na cały rok akademicki 2020/ 2021, z wyłączeniem wykładów do wyboru z semestru letniego, na które uruchomiona zostanie  w semestrze letnim dodatkowa rejestracja.

WF, BHK i  OWI  objęte są  osobną rejestracją prowadzoną przez zewnętrzne jednostki UJ.

Studenci I roku licencjatu nie rejestrują się na język angielski, ponieważ zgodnie z programem studiów jest on realizowany na roku II.

Data opublikowania: 05.10.2020
Osoba publikująca: Jacek Hajduk