MS Teams - informacje

Termin: 30.10.2020 - 31.12.2020

MS Teams - informacje

Szanowni Państwo,

Mam dla Państwa dwie informacje:

- konsultacje pracowników IFK odbywają się w zespołach na MsTeams; linki do zespołów

  znajdują się na liście z wykazem naszych dyżurów na stronie IFK (wszystko odbywa się   

  identycznie, jak w przypadku zajęć),

- dyrekcja IFK odwołuje dyżury „dyrektorskie” w formie stacjonarnej (do tej pory w środy), 

  będziemy do Państwa dyspozycji na MsTeams,

- uruchamiam dyżur na MsTeams we wtorki, w godzinach 17.45-18.30 (oprócz konsultacji w

  poniedziałki); w innych terminach –  po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

                                                             łączę serdeczne pozdrowienia,

                                                                        Joanna Janik

 

                                                  

                 

 

Data opublikowania: 30.10.2020
Osoba publikująca: Jacek Hajduk