Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia na rok 2024/2025 dla wszyskich studentów IFK

3.10.2024 o godz. 8.00 rozpocznie się rejestracja na zajęcia, które będą prowadzone w roku akademickim 2024/2025. Rejestracja ta jest obowiązkowa dla wszystkich studentów IFK. Więcej szczegółów w artykule.

Szanowni Państwo,


informujemy, że w dniu 3.10.2024r. o godz. 8.00 rozpocznie się w Instytucie Filologii Klasycznej OBOWIĄZKOWA  rejestracja na zajęcia (obligatoryjne – na cały rok akademicki  i  wykłady do  wyboru – na semestr zimowy) na rok akademicki 2024/2025. Rejestracja obowiązywać będzie studentów wszystkich lat studiów stacjonarnych I i II stopnia.


Rejestracja zakończy się 18 października r. o godz. 23.00.

 
W systemie USOS  rejestracje  dostępne  są  pod kodami:
WF.IFK-126-24/25-LIC   dla wszystkich  studentów studiów I stopnia
WF.IFK-126-24/25-SUM dla wszystkich studentów studiów II stopnia
WF.IFK-24/25Z-opcje    kursy do wyboru na semestr zimowy dla wszystkich studentów Filologii Klasycznej


Przedmioty, na które Państwo będą się rejestrować, należy wybierać zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w programach studiów dla poszczególnych lat.


Prosimy o rozważne zapisy, ponieważ przedmiot (kurs) raz zadeklarowany i nie skorygowany będzie miał dla danej osoby status obowiązkowego i będzie podlegał rozliczeniu na koniec roku akademickiego.
Rejestracja dotyczy wszystkich przedmiotów objętych programem studiów (w tym przedmiotów do wyboru i (pro)seminariów), oprócz lektoratu języka nowożytnego / dla studiów II stopnia/  ,  kursu bhk, wychowania fizycznego oraz  ochrony własności intelektualnej, na które zapisy prowadzone są przez inne jednostki UJ.


Studenci powtarzający przedmiot zobowiązani są do ponownego zadeklarowania go w systemie USOS.


Zwracamy także uwagę , że po upływie terminu rejestracji  nie będzie możliwe dopisywanie się (rejestrowanie) ani wypisywanie się (wyrejestrowywanie) z określonych zajęć.


Po zakończeniu rejestracji należy dokonać PODPIĘĆ PRZEDMIOTÓW. Podpięcia można przeprowadzić w systemie USOS w zakładce  dla studentów moje studia podpięcia.


Studenci wpisujący się na przedmioty zobowiązani są  do podpięcia tych przedmiotów w  dniu, w którym się na nie zapisali. Studenci, którzy nie dokonają podpięcia przedmiotu, zostaną z niego wyrejestrowani automatycznie przy najbliższej migracji danych w systemie USOS.


Po dokonaniu podpięć należy wygenerować w  systemie USOS deklarację przedmiotów na semestr ZIMOWY roku akademickiego  2024/2025. Proszę o sprawdzenie w deklaracji punktów ECTS!


Deklaracja powinna obejmować:
a. wszystkie przedmioty (kursy) realizowane przez IFK, na które student się zarejestrował
b. zajęcia wychowania fizycznego, BHK, OWI, język nowożytny/ na II stopniu/ ,  na które student zarejestrował się w innych jednostkach
W deklaracji nie należy uwzględniać przedmiotów (kursów) prowadzonych przez inne Jednostki. W takim przypadku należy dołączyć podanie do Wicedyrektora IFK o uwzględnienie danego przedmiotu (kursu) w ramach programu studiów, wraz z niezbędnymi o nim informacjami (nazwa i kod kursu, forma zajęć i wymiar czasowy, forma zaliczenia i liczba punktów ICTS,  jednostka prowadząca).

Przypominamy, iż prawo do przystąpienia do egzaminu lub uzyskania zaliczenia z przedmiotu (kursu) przysługuje wyłącznie w przypadku uprzedniego zadeklarowania swojego uczestnictwa w danym kursie w systemie USOS (w przeciwnym przypadku nazwisko studenta nie zostanie ujęte w protokole z egzaminu (zaliczenia) danego przedmiotu).


W razie jakichkolwiek problemów  proszę o  bezpośredni kontakt z Sekretariatem lub e-mail na adres: beata.pawlik@uj.edu.pl