Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzamin z lit. rzymskiej

Decyzją Dyrektora IFK egzamin z literatury rzymskiej 3-5 zostanie 
 
przeprowadzony przez :
 
dr hab. Antoniego Bobrowskiego - literatura rzymska 3 
 
oraz
 
prof. Stanisława Śnieżewskiego – literatura rzymska 4-5.
 
Oceną końcową wpisywaną do systemu USOS będzie średnia z 
 
dwóch części egzaminów.
 
Końcowe zaliczenie z kursu Łacińska literatura Europy 2 będzie 
 
wpisywane do systemu USOS przez Pana Prof. dr hab. Jerzego Stykę 
 
po konsultacji z dr hab. A.M. Wasyl.
Data opublikowania: 21.01.2014
Osoba publikująca: Jacek Hajduk