Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Deklaracja przedmiotów do wyboru

Termin: 24.10.2012 - 21.11.2012

W związku z wejściem nowego regulaminu studiów (uchwała Senatu UJ 43/IV/2012, § 4, pkt. 5) studenci wszystkich lat mają obowiązek złożyć w Sekretariacie do dnia 21 listopada wypełnioną i podpisaną DEKLARACJĘ H – przedmioty do wyboru.

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej IFK w zakładce: studenci: informacje dla studentów.

 Brak zaliczenia zadeklarowanego przedmiotu będzie skutkowało brakiem ogólnej liczby punktów ECTS niezbędnych do zaliczenia roku studiów z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 11 Regulaminu Studiów.

Deklaracje należy składać osobno na semestr zimowy i letni.

Data opublikowania: 24.10.2012
Osoba publikująca: Łukasz Bieńkowski