Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy w sesji letniej

Harmonogram sesji letniej 2021/2022

Egzaminy  przeprowadzane w sesji letniej i letniej poprawkowej w IFK 

Prof. Dariusz Brodka                                Historia starożytna 2 
sesja letnia                                                             28.06. godz.  10.00
sesja letnia poprawkowa                                    6.09.   godz.  10.00              

Dr hab. Michał Bzinkowski , prof. UJ     Praktyczna nauka języka nowogreckiego 4   
sesja letnia                                                          8.06.  godz. 13.45     termin 0
                                                                            29.06. godz. 12.00    termin 1
sesja letnia poprawkowa                                    7.09. godz. 12.00      termin 2                       

Dr Jacek Hajduk                                     Język łaciński - rozumienie tekstu 1 
sesja letnia                                                          27.05. 15.30- 17.30     termin 0 
sesja letnia poprawkowa                                     5.09.    15.30- 17.30    termin 1 
                                                                            15.09. 15.30-17.30      termin 2 
Dr hab. Agnieszka Heszen                      Historia literatury bizantyńskiej
sesja letnia                                                           23.06.  godz.10.15, pok. 150
sesja letnia poprawkowa                                     6.09.    godz. 10.15, pok. 150

Dr hab. Joanna Janik                              Gramatyka opisowa języka greckiego 2
 sesja letnia                                                          30.06.  9.30                    
sesja letnia poprawkowa                                     7.09.    9.30                             

 Dr Dariusz Piwowarczyk                      Gramatyka historyczna języka łacińskiego
sesja letnia                                                          27.06.  godz. 12.00
sesja letnia poprawkowa                                    12.09. godz. 12.00

Dr Janusz Ryba                                     Dydaktyka  języków klasycznych i kultury antycznej 3
sesja letnia                                                         22.06. godz. 15.00
sesja  letnia poprawkowa                                   2.09.   godz. 15.00

Prof. Jerzy Styka                                    Historia literatury rzymskiej 2
sesja letnia                                                          27.06. godz. 10.15  egzamin w formie zdalnej
                                                                           28.06. godz. 10.15  egzamin w formie zdalnej
sesja letnia poprawkowa                                    14.09. godz. 10.15  egzamin w formie zdalnej            
                                                              Język łaciński- technika przekładu 2
sesja letnia                                                          20.06. godz. 10.15 egzamin w formie zdalnej
sesja letnia poprawkowa                                     5.09. godz. 10.15  egzamin w formie zdalnej

Dr hab. H. Wolanin, prof. UJ                Praktyczna nauka języka  łacińskiego 2
sesja letnia                                                         21.06. godz. 9.00    sala 072                                                
sesja letnia poprawkowa                                    6.09.   godz. 9.00     sala 072    

                                                            Gramatyka opisowa języka łacińskiego 2

sesja letnia                                                         23.06. godz. 9.00   sala 072        
sesja letnia poprawkowa                                   9.09.   godz. 9.00    sala 072