Zajęcia w IFK w semestrze zimowym

Termin: 12.09.2020 - 01.03.2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z trudnościami lokalowymi uniemożliwiającymi organizację zajęć w trybie stacjonarnym z zachowaniem wymogów sanitarnych wszystkie zajęcia w IFK w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie zdalnym.

Konsultacje pracowników również będą odbywać się zdalnie, na platformie MsTeams. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zorganizowanie konsultacji w formie stacjonarnej; warunkiem konsultacji w takiej formie jest zgoda pracownika, odpowiednie warunki lokalowe i zachowanie reżimu sanitarnego. 

W tej sytuacji prosimy studentki i studentów I roku licencjatu i I roku SUM o dołączenie do odpowiednich zespołów na platformie MSTeams do końca września (Spotkanie organizacyjne I rok licencjatu/Spotkanie organizacyjne I rok SUM; zaproszenia w poprzednich informacjach).

                    

                                    Joanna Janik

                                                                                                                 joanna.janik@uj.edu.pl

                                                                                                               wiece-dyrektor ds. studenckich

 

 

Data opublikowania: 07.09.2020
Osoba publikująca: Jacek Hajduk