Ważne - egzaminy

Termin: 15.05.2020 - 07.07.2020

Instytut Filologii Klasycznej UJ

Harmonogram egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020

Kierunek: filologia klasyczna

Uwaga! wszystkie egzaminy przeprowadzone zostaną w trybie zdalnym

Studia I stopnia:

Rok I:

Język łaciński - rozumienie tekstu 1 (gr. A)

Dr J. Hajduk, 17 czerwca (środa), godz. 15:30; egzamin pisemny

Praktyczna nauka języka łacińskiego 1-2 (gr. B)

Dr J. Ryba, 7 lipca (wtorek), godz. 10:00, egzamin pisemny

Historia starożytna 1-2 (wszyscy)

Prof. dr hab. D. Brodka, 25 czerwca (czwartek), godz., godz. 10:00; egzamin ustny

Historia literatury rzymskiej 1-2 (wszyscy)

Prof. dr hab. J. Styka, 29 czerwca (poniedziałek), godz.10:00; egzamin ustny

 

Rok II:

Gramatyka opisowa języka greckiego 1-2

Dr hab. J. Janik, 16 czerwca (wtorek), godz. 10:00 i 17 czerwca (środa) godz. 10:00; egzamin dwudniowy pisemny

 

Gramatyka opisowa języka łacińskiego 1-2

Dr hab. Hubert Wolanin, 30 czerwca (wtorek), godz. 10:00; egzmin pisemny

Język łaciński - technika przekładu 2

Prof. dr hab. D. Brodka, 24 czerwca (środa), godz. 11:00; egzamin pisemny

 

Studia II stopnia:

Rok I:

Opcja hellenistyka i latynistyka:

Gramatyka historyczna języka łacińskiego:

Dr D. Piwowarczyk, 15 czerwca (poniedziałek), godz. 17:00; egzamin pisemny

Dydaktyka języków klasycznych i kultury antycznej 3:

Dr J. Ryba, 24 czerwca (środa), godz. 13:00; egzamin ustny 

Opcja: bizantynistyka i nowogrecystyka:

Historia literatury bizantyńskiej

Dr hab. A. Heszen, 25 czerwca (czwartek), godz. 10:00, egzamin ustny

Rok II

Opcja: bizantynistyka i nowogrecystyka:

Praktyczna nauka języka nowogreckiego 3-4

Dr hab. M. Bzinkowski, 16 czerwca (wtorek), godz. 12:00; egzamin pisemny i ustny

 

 

Terminy konsultacji wykładowców Instytutu Filologii Klasycznej

w okresie letniej sesji egzaminacyjnej

 

Uwaga: konsultacje odbywać się będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy internetowej MS Teams.

 

 

Mgr Tomasz Babnis 

19 czerwca (piątek), godz. 13:00 - 14:00

26 czerwca (piątek), godz. 13:00 - 14:00

3 lipca (piątek), godz. 13:00 - 14:00

 

Dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

16 czerwca (wtorek), godz. 13:00 - 14:00

23 czerwca (wtorek), godz. 13:00 - 14:00

30 czerwca (wtorek), godz. 13:00 - 14:00

7 lipca (wtorek), godz. 13:00 - 14:00

 

Dr hab. Antoni Bobrowski

17 czerwca (środa), godz. 14:00 - 15:00

24 czerwca (środa), godz. 14:00 - 15:00

1 lipca (środa), godz. 14:00 -15:00

8 lipca (środa), godz. 14:00 -15:00

 

Prof. dr hab. Dariusz Brodka

17 czerwca (środa), godz. 12:00 - 13:00

3 lipca (piątek), godz. 11:00 - 12:00

8 lipca (środa), godz. 12:00 -13:00

 

Dr hab. Michał Bzinkowski

17 czerwca (środa), godz. 11:00 - 12:00

24 czerwca (środa), godz. 11:00 - 12:00

1 lipca (środa), godz. 11:00 - 12:00

 

Dr Jacek Hajduk

17 czerwca (środa), godz. 14:30 - 15:30 

24 czerwca (środa), godz. 14:30 - 15:30

1 lipca (środa), godz. 14:30 - 15:30

 

Dr hab. Agnieszka Heszen

17 czerwca (środa), godz. 10.00 -11.00

24 czerwca (środa), godz. 10.00 -11.00

2 lipca (czwartek), godz. 10.00 - 11.00

 

Dr Krzysztof Hilman

26 czerwca (piątek), godz. 10:00 - 11:00

3 lipca (piątek), godz. 10:00 - 11:00

10 lipca (piątek), godz. 10:00 - 11:00

17 lipca (piątek), godz. 10:00 - 11:00

 

Dr hab. Joanna Janik

15 czerwca (poniedziałek), godz. 11:00 - 13:00

24 czerwca (środa), godz. 10:00 - 11:00

1 lipca (środa), godz. 10:00 - 11:00

 

Dr hab. Aleksandra Klęczar 

17 czerwca (środa), godz. 11:00 - 12:00

24 czerwca (środa), godz. 11:00 - 12:00

1 lipca (środa), godz. 11:00 - 12:00

 

Dr Dariusz Piwowarczyk

22 czerwca (poniedziałek), godz. 10:00 - 11:00

29 czerwca (poniedziałek), godz. 10:00 - 11:00

6 lipca (poniedziałek), godz. 10:00 - 11:00

 

Dr Janusz Ryba

17 czerwca (środa), godz. 12:00 - 13:00

24 czerwca (środa), godz. 12:00 - 13:00

8 lipca (środa), godz. 12:00 - 13:00

 

Prof. dr hab. Jerzy Styka

30 czerwca (wtorek), godz. 11:00 - 12:00

06 lipca (poniedziałek), godz. 11:00 - 12:00

 

Prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski

18 czerwca (czwartek), godz. 17:15 - 18:15

25 czerwca (czwartek), godz. 17:15 - 18:15

9 lipca (czwartek), godz. 17:15 - 18:15

 

Dr hab. Anna Wasyl, prof. UJ

19 czerwca (piątek), godz. 9:00 - 10:00

26 czerwca (piątek), godz. 9:00 - 10:00

10 lipca (piątek), godz. 9:00 - 10:00

 

Dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

18 czerwca (czwartek), godz. 10:00 - 11:00

26 czerwca (czwartek), godz. 10:00 - 11:00

2 lipca (czwartek), godz. 10:00 - 11:00

Data opublikowania: 15.05.2020
Osoba publikująca: Jacek Hajduk