Zajęcia po wakacjach - ogłoszenie [nieaktualne]

Termin: 22.07.2020 - 31.08.2020
Uwaga! Zajęcia na filologii klasycznej w semestrze zimowym roku 2020/2021
Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 planujemy przeprowadzenie przynajmniej 25% wymiaru zajęć przewidzianych dla każdego roku studiów I i II stopnia w trybie bezpośrednim (stacjonarnym). Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej, warunków lokalowych oraz wytycznych władz Uczelni i kraju. Szczegółowa informacja o trybie prowadzenia poszczególnych zajęć (bezpośredni/zdalny) zostanie podana do dnia 7 września bieżącego roku.
Data opublikowania: 22.07.2020
Osoba publikująca: Jacek Hajduk