ZintegrUJ

Termin: 16.09.2020 - 30.09.2020
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 16 września do 30 września w systemie USOSweb będzie otwarta REKRUTACJA na darmowe kursy i szkolenia dla Studentów.]

W rekrutacji mogą wziąć udział Studenci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia licencjackie, studia magisterskie, studia jednolite magisterskie) - będący na 2-ch ostatnich latach studiów (4 ostatnie semestry).

Lista dostępnych dla Studentów kursów:
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/aktualnosci-dla-studentow

Rekrutacja żetonowa w systemie USOSweb:
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracjeZetonowe#/registrations

Opisy i harmonogramy kursów:
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2<http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/2?fbclid=IwAR3E7kPpP_hi8boOCTqc11FCsRloE1LjkDZHAfFbDfLKR3Pmbjtnysn1QZk>
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/o-projekcie/zadania/4<https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zintegruj.uj.edu.pl%2Fo-projekcie%2Fzadania%2F4%3Ffbclid%3DIwAR3E7kPpP_hi8boOCTqc11FCsRloE1LjkDZHAfFbDfLKR3Pmbjtnysn1QZk&h=AT1sas6kPCYM6KWa3gyxCZ2iG8dm-YS-oWJ4tsALio9YcG1V7Bwy9uLr1DU9-g92aJXKMRm4uuDuCb2i4qE76nnfbcx9Ei_Kvy342o2TTsdjfgLv2nn6N2hVi0-cqe7Czdu6&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eMI6VVx_quaYmNEa573_rvzEwgmje2giR-5MV1jGSMQ910YHcUVUiJKxuZnkDFlcy_Nzpq3WZeugV8cbIOQnHGy5xjCcoSby3jTKW7aDHObIDfnURHr-QYPKykjXRBi_4TLcuR43F3W8HAHKdkUllkW2MkCUaLcZRNy7x4zeJQUCiS9T3027XeKeS4m0>
*Harmonogramy na kursy oraz forma prowadzenia zajęć będzie podana do informacji wraz z rozpoczęciem i trwaniem roku akademickiego 2020/2021 na stronie ZintegrUJ oraz w USOSweb.

Informacje o rekrutacji dla Studentów:

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/kroki-po-rejestracji

Najnowszy post na Facebooku:
https://www.facebook.com/651258851956385/posts/1061216230960643/

W przypadku pytań, serdecznie zapraszam do kontaktu poprzez e-mail,

Pozdrawiam,

Krystiana Sykała
Samodzielny referent administracyjny
[zintegruj-logo-color-gradient]
Biuro Projektu ZintegrUJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ul. Straszewskiego 25/14
31-113 Kraków

Znajdziesz nas tutaj:

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/
Facebook: ZintegrUJ<https://www.facebook.com/pages/category/Education/Zintegruj-651258851956385/>

ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Data opublikowania: 14.09.2020
Osoba publikująca: Jacek Hajduk