Deliciae Sarbievianae. Warsztaty o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Termin: 17.02.2021 - 21.04.2021

Patryk Michał Ryczkowski

Institut für Klassische Philologie und Neulateinische Studien

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck

 

 

Deliciae Sarbievianae. Warsztaty o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

 

 

Proponowany termin: środa, 18.00; co dwa tygodnie od 3 marca br.

Format: online; ok. 8 spotkań (1,5 godziny).

 

Bogactwo form i treści poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego nieustannie zachęca do dyskusji – w czasie warsztatów najwięcej uwagi poświęcimy najbardziej znanym Lyricorum libri IV, jednak sięgniemy także do innych zbiorów. Będziemy omawiać wykorzystane motywy oraz zastosowane techniki literackie i kompozycję utworów, które umiejscowimy w kontekście historycznoliterackim. Podstawą pracy będzie close reading, w łacińskim oryginale i polskim przekładzie, utworów wybranych stosownie do proponowanych tematów:

 

Sarbiewski i Barberini;

Sarbiewski i Wazowie;

Sarbiewski i zagrożenie tureckie;

Sarbiewski i poezja religijna;

Sarbiewski i poezja biblijna;

Parodia;

Sarbiewski i epika.

 

Materiały do dyskusji będą udostępniane uczestnikom ze stosownym wyprzedzeniem czasowym. Do udziału warsztatach zapraszamy przede wszystkim studentów i doktorantów, jednak każdy zainteresowany będzie mile widziany. Chęć udziału prosimy zgłaszać za pośrednictwem maila na adres: patryk.ryczkowski@uibk.ac.at.

 

Patryk Michał Ryczkowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa (2013) i filologii klasycznej (2014); w ramach studiów filologicznych przebywał również na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau (2013/2014). Ukończył studia doktoranckie na Georg-August-Universität Göttingen w zakresie filologii łacińskiej średniowiecza i nowożytności – pracę doktorską (Das mittellateinische Epyllion. Studien zur Kleinform der epischen Dichtung im Mittelalter) obronił w październiku 2018 r. i obecnie kończy przygotowywać do druku. Po pobytach naukowych w Innsbrucku (Ludwig-Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien), Hamburgu (Universität Hamburg) oraz Warszawie (Deutsches Historisches Institut), od kwietnia 2020 r. pracownik naukowy Leopold-Franzens-Universität Innsbruck w ramach projektu grantowego poświęconego wczesnonowożytnej łacińskiej epice hagiograficznej.

Data opublikowania: 17.02.2021
Osoba publikująca: Jacek Hajduk