Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jerzy Styka

prof. dr hab.

jerzy.styka@uj.edu.pl

Curriculum vitae

Urodzony w Bratkowicach, woj. Podkarpackie.
Edukacja: Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, studia w Uniwersytecie Jagiellońskim: filologia klasyczna (magisterium w 1977); filologia hiszpańska (magisterium w 1980).
Kariera zawodowa: 1977-1985 asystent w Katedrze Filologii Klasycznej UJ w zakładzie latynistyki; 1984 doktorat na Wydziale Filologicznym UJ; 1985-1996 adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej UJ; 1987-1988 urlop bezpłatny w UJ; 1994 habilitacja na Wydziale Filologicznym UJ w zakresie literaturoznawstwa; w latach 1995-1999, 2001-2008 stanowisko profesora nadzwyczajnego a od 2008 profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Śląskim, Wydział Filologiczny (drugie miejsce pracy); 1997 uzyskanie tytułu naukowego profesora i stanowiska profesora nadzwyczajnego w UJ; 1999 profesura gościnna w Seminarium Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Bazylei (Szwajcaria); 2000/2001 stanowisko profesora zwyczajnego i Kierownika Katedry Filologii Łacińskiej w Uniwersytecie w Bazylei; 2001 powrót do Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2002-2019 profesor wizytujący w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Wydział „Artes Liberales” UW). 2009 – stanowisko profesora zwyczajnego w UJ, Instytut Filologii Klasycznej.
Zainteresowania badawcze: latynistyka, historia literatury rzymskiej, antyczna estetyka i teoria literatury; cywilizacja późnego antyku, recepcja antyku w literaturach hispanojęzycznych.
Kształcenie kadry naukowej: wypromował sześciu doktorów (literaturoznawstwo – filologia klasyczna) i 30 magistrów filologii klasycznej i kulturoznawstwa (cywilizacja śródziemnomorska); wielokrotnie recenzent w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.
Znajomość języków obcych: łacina, greka; języki nowożytne: hiszpański; francuski, włoski, niemiecki, angielski, rosyjski.
Ważniejsze stypendia i staże naukowe: 1981 Stypendium Rządu Włoskiego, Rzym (cztery miesiące), 1984 Stypendium Rządu Hiszpańskiego, Madryt (cztery miesiące) 1995 stypendium Rządu Norweskiego w Oslo (jeden miesiąc); 1996 Stypendium Mellona w Paryżu (3 miesiące); 1997 stypendium Rządu Holenderskiego w Amsterdamie (jeden miesiąc); 1998, 2003, 2010 stypendia Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Rzymie (jeden miesiąc); 2004 stypendium DAAD, Niemcy, Bochum (trzy miesiące), 2008 stypendium Fundacji Lanckorońskich z Brzezia w Londynie (jeden miesiąc). Wielokrotnie odbywane wykłady gościnne w uniwersytetach w Padwie, Lille, Amsterdamie, Bochum, Heidelbergu, Oslo, Helsinkach, Wiedniu. 
Pełnione funkcje w UJ: 1994-1996 wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ; 1996-1999 dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ; 1999-2000 prodziekan Wydziału Filologicznego UJ; 2002-2008; 2012-2018 – dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ; od 2007- Kierownik Katedry Filologii Łacińskiej w Instytucie Filologii Klasycznej UJ; 2005-2012, 2014-2018 członek Senatu UJ.
Funkcje poza UJ: 1995-1999 sekretarz naukowy Komisji Filologii Klasycznej PAU i sekretarz naukowy Zarządu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego; 1999-2000; 2005-2012 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego; 2001-2005 prezes Polskiego Towarzystwa Filologicznego, 2002-2013 – Kierownik Studiów Śródziemnomorskich w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną UW (obecnie Wydział „Artes Liberales” UW). 2012-2018 –  wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.
Nagrody i odznaczenia: kilkakrotnie nagrody JM Rektora UJ indywidualne (3) i zespołowe (4) za działalność naukową; 2009 nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację naukową; 2019 nagroda JM Rektora UJ za działalność organizacyjną. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Lista publikacji

Książki
a/ monografie:
-  La Littérature grecque à la lumière de l’appréciation esthétique des auteurs romains depuis Auguste jusqu’au IIe siècle après J. –Ch., Prace Komisji Filologii Klasycznej Nr 21, PAN, Oddział w Krakowie, Wrocław-Kraków 1987, s. 182
-  Studia nad literaturą rzymską epoki republikańskiej: Estetyka satyry rzymskiej; Estetyka neoteryków, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy habilitacyjne Nr 247, Kraków 1994, s. 184.
-  FAS ET ANTIQUA CASTITUDO. Die Ästhetik der römischen Dichtung der republikanischen Epoche, Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium Bd 19, Trier 1995, s. 289.
-  Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej, Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Filologii Klasycznej Nr 26, Kraków 1997, s. 126
-  Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Filologii Klasycznej Nr 38, Kraków 2008, s. 354.

b/ redakcja czasopisma Classica Cracoviensia:
 Studies of Greek and Roman Literature. Essays edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia II, Księgarnia Akademicka, Kraków 1996, s. 162.
 Studies of Greek and Roman Antiquity. Essays edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia III, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 195.
 Studies of Greek and Roman Civilization. Essays edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia IV, Księgarnia Akademicka, Kraków 1998, s. 184.
 Studies in Ancient Literary Theory and Criticism. Essays edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia V, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s. 369.
 Freedom and Democracy in Greek Literature. Essays in Honor of Professor Romuald Turasiewicz edited by Józef Korpanty and Jerzy Styka,  Classica Cracoviensia VI, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001, s. 286.
 The Myth in the Ancient Literature. Essays edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia VII, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002, s. 148.
 The Roman Epic Poetry, Essays edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia VIII, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, s. 165.
 Studies of Roman Literature. Essays edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia IX, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, str. 167.
 Violence and Aggression in the Ancient World. Essays edited by Jerzy Styka, Classica Cravoviensia X, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, str. 227.
 From Antiquity to Modern Times. Classical Poetry and Its Modern Reception. Essays in Honour of Stanisław Stabryła edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia XI, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007, s. 404.
 Studies of The Ancient Literature and Culture. Essays Edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia XII, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008. s. 227.
 Studies of Greek and Roman Culture. Essays Edited by Jerzy Styka, Classica Cracoviensia XIII, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 218.
 Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in Honour of Józef Korpanty edited by Jerzy Styka and Stanisław Śnieżewski, Classica Cracoviensia XIV, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 410.
 Leadership in Antiquity: Language – Institutions – Representations, Classica Cracoviensia XV, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 198.
Classica Cracoviensia XVI (2013) edited by Jerzy Styka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 252.
Classica Cracoviensia XVII (2014) edited by Jerzy Styka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 245.
Classica Cracoviensia XVIII (2015) edited by Jerzy Styka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, s. 505.
Classica Cracoviensia XIX (2016) edited by Jerzy Styka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 505.
Classica Cracoviensia XX (2017) edited by Jerzy Styka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, s. 236.
Classica Cracoviensia XXI (2018) Editor-in-Chief: Jerzy Styka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018, s. 208.
          Artykuły:
-  Literatura grecka w krytycznej ocenie Horacego, Meander 34, 1979, s. 455-470.
-  Funkcja dialogu w strukturze satyr Horacego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 39, Prace Historyczno-literackie, Kraków 1980, s. 7-22.
-  Estetyczne wartości literatury greckiej w krytycznym ujęciu M. F. Kwintyliana, Eos 68, 1980, fasc.2, s. 303-327.
-  Literatura grecka w estetycznej ocenie rzymskich archaistów, Meander 3, 1982, s. 129-146.
-  Poglądy Sokratesa na literaturę i sztuki plastyczne, Filomata nr 396, 1985, s. 259-268.
-  La littérature grecque en vue des idées esthétique de Sénèque, Eos 74, 1986, fasc. 2, s. 279-301.
- Funkcja motywów antycznych w strukturze „Szarańczy“ Gabriela Garcii Marqueza, Meander 4-5, 1986, s. 159-169.
-  Horacjańska koncepcja sztuki, Filomata 1987, s. 3-17.
-  Vincente Blasco Ibáňez, „Mare Nostrum” – Luis Martín Santos, „Czas milczenia”: dwie koncepcje mitu Odyseusza, Meander 2-3, 1987, s. 121-135.
-  Profesor Stanisław Skimina, Uczony – Nauczyciel – Człowiek, Meander 7-9, 1987, s. 35-42.
- El mito odisiaco en la poesía de Luis Jiménez Martos, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Varia CCXLII, Estudios Hispánicos, Kraków 1988, s. 157-165.
- Estetyka tragedii republikańskiej w pismach Cycerona, Meander 7-9, 1990, s. 279-291.
- Estetyka komedii rzymskiej w pismach Cycerona, Meander 10-12, 1990, s. 279-291.
- Die Bedeutung der „exemplaria Graeca” in den Kunstansichten römischer Autoren der augusteischen und der Kaiserzeit, Klio 73, 1991, s. 143-156.
- Satyra Menippejska Warrona: problem gatunkowej odrębności, Meander 9-10, 1993, s. 441-459.
- Liryka preneoteryków, Meander 11-12, 1993, s. 523-540.
- Próba rekonstrukcji struktury satyr Lucyliusza, Meander 5-6, 1994, s. 219-229.
- Antyk i kultura europejska u schyłku II tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa, Informator Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, PAT, nr 14, 1994/95, Kraków 1994, s. 72-85.
-  „Annales” Ennii: główny model estetyczny eposu republikańskiego, Meander 11-12, 1994, s. 557-569.
- Der Realismus in den literarischen Ansichten römischer Autoren, Classica Cracoviensia I, 1995, s. 37-48.
- Estetyka poematów naukowo-dydaktycznych w republikańskim Rzymie, Meander 1-2, 1995, s. 15-22.
- Estetyka rzymskiej palliaty, Meander 3-4, 1995, s. 107-125.
- Gatunkowa stosowność („decorum”) w rzymskiej tragedii republikańskiej, Filomata nr 431-432, 1995, s. 247-258.
- Die literarische Gattung als eine Form der Kommunikation in der Antike, w: Kommunikation durch Zeichen und Wort, Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium Bd. 23, Trier 1995, s. 195-206.
- Kategoria stosowności („decorum“) w rzymskiej teorii literackiej, Prace Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności, nr 23, 1995, s. 85-97.
- Nauczanie języka łacińskiego w grupach zerowych na I roku studiów filologii klasycznej, Języki Obce w Szkole, nr 4, 1996, s. 364-370.
- Die Kategorie der Anmut in der Literturtheorie und –Kritik der Römer, w: LITTERIS VIVERE, Księga pamiątkowa ofiarowana Prof. Andrzejowi Wójcikowi pod redakcją I. Lewandowskiego i K. Limana, UAM, Seria Filologia Klasyczna nr 21, Poznań 1996, s. 83-93.
- Programmatische Änderungen in der römischen Literatur der republikanischen Epoche, Classica Cracoviensia II, Kraków1996, s. 75-87.
- Decorum in Poetry: Horace’s Ars Poetica, Classica Cracoviensia III, Kraków 1997, s. 47-69.
- Rola inspiracji w platońskich poglądach na poezję, Nowy Filomata, nr 1, 1998, s. 3-14.
- „Convenientia partium”. Kategoria harmonii i symetrii w antycznej estetyce literackiej, Prace Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności nr 27, Kraków 1998, s. 29-53.
- Kategoria harmonii w antycznej teorii literackiej, w: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, t. LXII, Kraków 1998, s. 62-70.
- Zur Entwicklung der römischen Lyrik in der Zeit der Republik, Classica Cracoviensia IV, Kraków 1998,s. 59-69.
- La culture littéraire romaine dans la Gaule du Ve siècle selon le témoignage de Sidoine Apollinaire, Terminus 1, Kraków 1999, s. 43-61.
- Gustaw Przychocki – uczony i humanista, w: Liber Aureus Facultatis Philologicae Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, Kraków 2000, s. 308-313.
- Formen des Gattungswandel in der römischen Satire: Lucilius – Horaz, Classica Cracoviensia V, Kraków 2000, str. 211-225.
- Horaz und die Ennianische Dichtung, Classica Cracoviensia VI, Kraków 2001, s. 203-215.
- Martin Hose (Hrsg.), Meisterwerke der antiken Literatur. Vom Homer bis Boethius, München 2000, Eos LXXXVIII 2001, fasc. 2, s. 365-375 (artykuł recenzyjny).
- Die Poetik des Mythos bei Sidonius Apollinaris, Classica Cracoviensia VII, Kraków 2002, s. 37 - 43. 
- Intertekstualne związki Horacego z poezją Katullusa: milczenie czy misterna aluzyjność? Meander 2/2003, s. 219 – 231.
- Die epische Ästhetik von Sidonius Apollinaris: Kaiserliche Panegyrika, w: Classica Cracoviensia VIII, Kraków 2004, s. 55 - 90.
- Języki i kultura klasyczna – aktualne potrzeby i zadania we współczesnej dydaktyce szkolnej, w: T. Lewowicki (wyd.), Kultura antyczna i współczesna edukacja, Warszawa 2004, s. 37- 45.
- Epitalamia Sydoniusza Apollinarisa – zarys poetyki: w: Sapere Aude, Księga Pamiątkowa Ofiarowana Prof. Dr Hab. Marianowi Szarmachowi z Okazji 65 Rocznicy Urodzin, red. I. Mikołajczyk, Toruń 2004, s. 277 – 292.
- Humanitas litterarum w pismach Sydoniusza Apollinarisa, w: Humanitas grecka i rzymska, red. ks. R. Popowski. Materiały z konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Filologicznego pt. Humanitas grecka i rzymska u źródeł kultury europejskiej, Lublin, 17-20 IX 2003, Lublin 2005, s.123 – 142. 
- Języki klasyczne – stan nauczania w krajach Unii Europejskiej, w: Humanitas grecka i rzymska, red. ks. R. Popowski. Materiały z konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Filologicznego Humanitas grecka i rzymska u źródeł kultury europejskiej, Lublin, 17-20 IX 2003, Lublin 2005, s. 243 – 258.
- Die intertextuele Poetik von Statius, Classica Cracoviensia IX, Kraków 2005, s. 29 – 42. 
- Stephen Halliwell, The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton and Oxford 2002, w: Gnomon 77, 2005, s. 262 - 264 (artykuł recenzyjny).
- Techniki obrazowania w poezji Sydoniusza Apollinarisa, w: Roczniki Humanistyczne. Filologia Klasyczna. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Remigiusza Popowskiego SDB, t. LIV-LV, z. 3, 2006/2007, s. 141 – 155.
- Musarum Cultor. Stanisław Stabryła – Uczony, Humanista, Człowiek, Classica Cracoviensia XI, Kraków 2007, s. 21 – 35.
- Epitalamio tardoantico tradizionale e cristiano: Sidonio Apollinare e Paolino di Nola, [w:] Atti del Convegno Dulce melos. Lateinische und griechische christliche Dichtung in Spaetantike, Mittelalter und Neuzeit. Wien 2007, s. 103 – 119.
- Znaczenie „Annales” Enniusza w rozwoju rzymskiego eposu narodowego, w: Libet Sapere Sine Pompa, Sine Invidia, Tom jubileuszowy poświęcony Profesor Ludwice Rychlewskiej, Classica Wratislaviensia XXVIII, Wrocław 2008, s. 51-58.
- Życie literackie w Arles (Arelate) na podstawie twórczości Sydoniusza Apollinarisa, Symbolae Philologorum Posnaniensium XVIII, Poznań 2008, s. 305-326.
- Römische Schule der Spätantike im Lichte der Briefe von Sidonius Apollinaris, Classica Cracoviensia XII, Kraków 2008, s. 157-175.
- Die Mittelmeerkultur aus der Perspektive eines Altertumsforschers, Classica Cracoviensia XIII, Kraków 2009, s.177-187.
- Późnoantyczna satyra poetycka w świetle listów Sydoniusza Apollinarisa,  (w:) Hortus Historiae, Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin pod redakcją E. Dąbrowy, M. Dzielskiej, M. Salamona, S. Sprawskiego, Kraków 2010, s. 576-589.
- Simia blanda an turpissima? Apes and their Function in Selected Texts by Roman Authors, Birthday Beasts’ Book. Where Human Roads Cross Animal Trails... Cultural Studies in Honour of Jerzy Axer, Katarzyna Marciniak Editor, Warsaw 2011, s. 389-400.
- Cursus honorum im spätantiken Gallien im Lichte der Briefe Sidonius Apollinaris, Classica Cracoviensia XIV, Kraków 2011, s. 303-318. 
- Lektury paralelne dzieł greckich i łacińskich w świadectwach autorów rzymskich, w: De la lettre aux belles-lettres / Od litery i listu do literatury. Études dédiées à Regina Bochenek-Franczakowa / Studia dedykowane Reginie Bochenek-Franczakowej, red. Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Iwona Piechnik , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 513-526.
- Das Erhabene als literarish-ästhetische Kategorie, Classica Cracoviensia XVI, Kraków 2013, s. 165-187.
- Studia śródziemnomorskie, w: Katarzyna Marciniak (ed.), Antyk i my w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną, Wydział „Artes Liberales” UW, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63636-18-0, s. 115-128.
- Claudianus Mamertus in the eyes of Sidonius Apollinaris, Classica Cracoviensia XVII, Kraków 2014, s. 189-202.
- Kultura literacka późnego antyku rzymskiego, Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU pod redakcją Stanisława Stabryły, Polska Akademia Umiejętności, Wydział Filologiczny, Kraków 2015, s. 47-62.
- Jerzy Styka, Late Ancient Collegia Poetarum according to Sidonius Apollinaris, Classica Cracoviensia  Volume XVIII (2015), Kraków 2015, s. 377-390.
- Jerzy Styka, Epistles as Medium of Late Ancient Literary Debates. The Case of Sidonius Apollinaris, Classica Cracoviensia Volume XIX (2016), Kraków 2016, s. 171-186.
- Jerzy Styka, The Stylistic Category of Clarity (ΣΑΦΗΝΕΙΑ, EXPLANATIO, PERSPICUITAS, CLARITAS) In  the Eyes of Greek and Roman Writers, Volume XX (2017), Kraków 2017, s. 119-140.
- Jerzy Styka, Standards of Cultural Behaviour of the Romans in the Light of Sidonius Apollinaris’ Letters, Classica Cracoviensia, Volume XXII (2019),  Kraków 2019, s. 79-90.
- Silvia Condorelli, Agnes T. Horváth, Jerzy Styka, and Elena Litovchenko, Sidonius Scholarship: Twentieth to Twenty-First Centuries w: The Edinburgh Companion to Sidonius Apollinaris, Edited by Gavin Kelly and Joop van Waarden, Edinburgh University Press 2020, s. 564-617.