Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanisław Śnieżewski

prof. dr hab.

stanislaw.sniezewski@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • literatura rzymska okresu republikańskiego, augustowskiego i wczesnego cesarstwa, historiografia grecka i rzymska, retoryka grecka i rzymska, semazjologia pojęć łacińskich, estetyka rzymska, historia idei,dzieło sztuki w literaturze greckiej i rzymskiej (ekfraza)

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Słownik anagramów, repetycji i palindromów w epice rzymskiej, Historia Iagellonica, Kraków 2021, str. 261
 • Syliusz Italikus, Epopeja o wojnie punickiej, Tom I: ks. I – IX, (współautor: Piotr Wolski), Historia Iagellonica, Kraków 2020, str. 195
 • Analiza stylometryczna Punica Syliusza Italika, Historia Iagellonica, Kraków 2018, str. 215 
 • Terminologia retoryczna w Institutio Oratoria Kwintyliana, Kraków 2014, str. 320.
 • Marek Fabiusz Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi VIII 6 – XII, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, str. 365.
 • Słowo i Obraz. Studia historycznoliterackie nad Sylwami Stacjusza, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, str. 265.
 • Publiusz Papiniusz Stacjusz, Sylwy, wstęp, tłumaczenie, opracowanie, Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej, Nr 16, Kraków 2010, str. 155.
 • Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, str. 272.
 • Gajusz Waleriusz Flakkus, Argonautyki. Ksiąg osiem, wstęp, tłumaczenie, opracowanie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2004, str. 220.
 • Salustiusz i historia Rzymu. Studia porównawcze na tle historiografii greckiej i rzymskiej, Homini, Kraków 2003, str. 255.
 • Koncepcja historii rzymskiej w Ab Urbe Condita Liwiusza, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, str. 244.
 • Problem boskości Oktawiana-Augusta w poezji augustowskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków 1993, str. 144.
 • Redakcja naukowa:
 • Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in Honour of Józef Korpanty, edited by J. Styka and S. Śnieżewski, "Classica Cracoviensia" XIV, 2011, Księgarnia Akademicka, Kraków, str. 417.

Artykuły:

 • The Poetic Structure of Silius Italicus` Punica (Books I – V), „Classica Cracoviensia”, XXII, 2019, str. 91 – 118
 • Eriny`s Mortal Venom: The Poetic Expression of Emotions in Silius Italicus` Punica (Books I – V), „Classica Cracoviensia”, XXI, 2018, str. 169 – 194
 • Consonant Alliteration in Lucan`s Pharsalia, Books I – V, „Classica Cracoviensia”, XX, 2017, str. 191 - 212  
 • Consonant Alliteration in Ovid`s Metamorphoses, Books IX – XV, „Classica Cracoviensia”, XX, 2017, str. 165 – 189
 • Pliniusz Starszy, Historia naturalis, Praefatio, „Studia Classica et Neolatina”, XIV, 2016, str. 123 – 132 (współautorzy: Łukasz Halida, Michał Warzocha)
 • Consonant Alliteration in Ovid`s Metamorphoses, Books I – VIII, „Classica Cracoviensia”, XIX, 2016, str. 245 – 264
 • „Civitas secum ipsa discors” (II 23, 1): Political Rhetoric in Livy`s First Pentad, „Classica Cracoviensia”, XIX, 2016, str. 221 – 244
 • Furit ensis et ignis: hiperbolizacja w Punica (księgi I – IV) Syliusza Italika, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, XLVIII, 2016, str. 97 – 116
 • The Criteria of Evaluating Cicero in Quintilian`s Institutio oratoria, „Classica Cracoviensia”, XVIII, 2015, str. 413 – 436
 • Rhetorice According to the Second Book of Quintilian`s Institutio oratoria, „Classica Cracoviensia”, XVIII, 2015, str. 437 – 458
 • Aliteracja spółgłoski „S” w Sylwach Stacjusza, „Studia Classica et Neolatina” XII, 2014, str. 145 – 162
 • Elocutio in Quintilian`s Institutio oratoria, Book VIII, „Classica Cracoviensia” XVII, 2014, str. 203 – 230
 • Figury i tropy w dziewiątej księdze Institutio oratoria Kwintyliana, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU”, XLIV, 2013, str. 139 - 152
 • Rhetorical Theory in the Third Book of Quintilian`s Institutio oratoria, „Classica Cracoviensia” XVI, 2013, str. 113 – 135
 • The Sense of Games and Undeserved Suffering. Some Comments on Book V of Vergil`s Aeneid, "Classica Cracoviensia" XV, 2012, str. 205-221
 • Józef Korpanty – filolog klasyczny i jego dzieło, [w:] Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in Honour of Józef Korpanty, edited by J. Styka and S. Śnieżewski, "Classica Cracoviensia" XIV, 2011, str. 19-32.
 • Retoryka w wybranych epicediach Stacjusza (Silvae II 1; II 6; III 3; V 3), "Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU", 41, 2011, s. 129-151.
 • An Ambiguous Panegyric or a Hyperbole? A Literary Portrait of Domitian in Silvae by Statius, "Classica Cracoviensia" XIII, 2009, str. 189-209
 • About Research on Selected Aspects of Tragic Historiography, "Classica Cracoviensia" XII, 2008, str. 177-195
 • From Research on "Theology of Victory" in Republican Rome (Literary Testimonies), [w:] From Antiquity to Modern Times. Classical Poetry and Its Modern Reception. Essays in Honour of Stanisław Stabryła, edited by J. Styka, "Classica Cracoviensia" XI, 2007, str. 335-352
 • Papinius Statius, Achilleis. Liber primus et secundus,  "Scripta Classica" 3, 2006, str. 86-111
 • Rutyliusz Klaudiusz Namacjanus, De reditu suo – O powrocie z Rzymu do Galii, "Terminus" V, 1, 2003, str. 173-215
 • Etna. Poemat dydaktyczny nieznanego autora, "Terminus" IV, 2, 2002, str. 105-145
 • Studia nad terminologią polityczno-społeczną u Salustiusza na tle epoki, "Terminus" IV, 1, 2002, pp. 121-144
 • Divine Connections of Marcus Antonius in the Years 43-30 BC, "Grazer Beiträge" 22, 1998, str. 129-144
 • Liwiusz o kulcie Apollina w Rzymie republikańskim, "Filomata" 423-424, 1994, str. 240-252
 • The Divinity of Augustus in the Late Poetry of Horace and in Elegies of Tibullus and Propertius, "Eos" LXXXI, 1993, str. 61-76
 • Owidiusz i August w Fasti, Tristiach i w Epistulae ex Ponto, "Meander" XLVI, 1991, str. 319-327
 • Owidiusz i August w Metamorfozach, "Meander" XLIII, 1988, str. 397-409

Prace złożone do druku:

 • Słownik anagramów, repetycji i palindromów w epice rzymskiej, złożony do druku w wydawnictwie „Historia Iagellonica”

W przygotowaniu:

 • Syliusz Italikus, Epopeja o wojnie punickiej, Tom II: ks. X – XVII (współautorzy: Wojciech Kowalski, Marcel Nowakowski)
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej