Harmonogramy zajęć w semestrze letnim 2020/21

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Kursy do wyboru

Rozkład sal

Interaktywny plan budynku Wydziału Matematyki i Informatyki wraz z układem sal dydaktycznych można zobaczyć tutaj: http://www.plan.ii.uj.edu.pl/

Konsultacje i egzaminy

 

HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ 2020/2021

Egzaminy  przeprowadzane w sesji letniej i letniej  poprawkowej w IFK na platformie MS Tems

 

 

 

 

Prof. Dariusz Brodka                                Historia starożytna 2 

sesja letnia                                                             22.06.  godz. 10.00

sesja letnia poprawkowa                                    7.09.    godz. 10.00

 

Dr hab. Michał Bzinkowski , prof. UJ     Praktyczna nauka języka nowogreckiego 4   

sesja letnia                                                              29.06.  godz. 12.00

 

Dr Jacek Hajduk                                         Język łaciński -rozumienie tekstu 1 

sesja letnia                                                             16.06.  godz. 14.00-16.00 

sesja letnia poprawkowa                                    7.09.   godz. 14.00-16.00 

 

Dr hab. Agnieszka Heszen                      Historia literatury bizantyńskiej

sesja letnia                                                            18.06.   godz. 10.00

sesja letnia poprawkowa                                   10.09.   godz. 10.00

 

Dr hab. Joanna Janik                              Gramatyka opisowa języka greckiego 2

 sesja letnia                                                         18.06.   godz.  9.00-13.00 

                                                                                                 

sesja letnia poprawkowa                                 10.09.  godz. 9.00 - 13.00

 

 Dr Dariusz Piwowarczyk                      Gramatyka historyczna języka łacińskiego

sesja letnia                                                          21.06.   godz.  10.00

sesja letnia poprawkowa                                 06.09.   godz. 10.00

 

Dr Janusz Ryba                                        Praktyczna nauka języka łacińskiego 2

sesja letnia                                                          28.06.   godz. 10.00

sesja letnia poprawkowa                                 10.09    godz. 14.00

 

Prof. Jerzy Styka                                     Historia literatury rzymskiej 2

sesja letnia                                                          pierwsza grupa – 21.06.   godz.  10.00 

                                                                               druga grupa –      23.06.   godz.  10.00 

 

sesja letnia poprawkowa                                 6.09. godz. 10.00 

 

Dr hab. H. Wolanin, prof. UJ                Język łaciński- technika przekładu 2

                                                      

sesja letnia                                                            22.06.  godz. 10.00

sesja letnia poprawkowa                                   6.09.    godz. 10.00

 

                                                                               Gramatyka opisowa języka łacińskiego 2

sesja letnia                                                           24.06.  godz. 9.00

 

sesja letnia poprawkowa                                 13.09.  godz. 9.00