Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Erasmus

Szanowni Państwo,

Druga rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 6 września (za pośrednictwem USOS)! Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo na stronie DOSZ.
Termin składania aplikacji: 10 – 30 stycznia 2022 Lista umów ERASMUS w IFK na rok akademicki 2022/23

uczelnia

studia I stopnia

ilość miejsc

studia II i III stopnia

ilość miejsc

długość

pobytu

(miesiące)

użyteczne linki

Universität Wien

 

2

6

erasmus.incoming@univie.ac.at

http://international.univie.ac.at

Università di Napoli “Federico II”

4

10

www.unina.it

http://studiumanistici.dip.unina.it

 

Uniwersytet w Ostrawie (OstravskáUniverzita)

5

5

http://ff.osu.eu/index.php?kategorie=35194

 

Uniwersytet w Cagliari

 

4

5

www.unica.it/pub/english

Aristotle University

Of Thessaloniki

School of Philology (Literature and Linguistics)

 

0

0

www.auth.gr

www.eurep.auth.gr,

 http://qa.auth.gr/en/studyguide

Massaryk University Brno

2

6

http://is.muni.cz/ects

 

University Hamburg

2

10

www.uni-hamburg.de

www.stine.uni-hamburg.de

 

University of Peloponnese

3

6

www.uop.gr/erasmus

 

University of Cyprus

1

10

www.ouc.ac.cy

 

Wymagania językowe: na studiach I stopnia - zazwyczaj na poziomie B1, na II stopniu- B2 lub C1. Po dodatkowe informacje proszę zgłaszać się do mnie w godzinach konsultacji.
Kryteria kwalifikacji kandydatów do programu ERASMUS w IFK: 
Kandydat może uzyskać maksymalnie 55 punktów
List motywacyjny z wyborem uczelni, do której chce się wyjechać na stypendium Erasmus. Alternatywnie można wskazać dodatkowo (nie jest to obowiązkowe) dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej – max. 10 pkt.
Średnia arytmetyczna ocen z całego toku studiów – będzie wyliczona automatycznie przez system USOS po złożeniu wniosku (student nie musi dostarczać osobnego zaświadczenia)  - max. 15 pkt.
Znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia (j. angielski, macierzysty język danego kraju). Akceptowane są następujące formy potwierdzenia: zaświadczenie z JCJ UJ, szkoły językowej, certyfikaty językowe, matura. W przypadku certyfikatów akceptowane są kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem – max. 10 pkt.
Dodatkowa działalność: w Kolach Naukowych, Samorządzie Studenckim, ESN, stowarzyszeniach, działalność no profit, społeczna, charytatywna. Wymagane zaświadczenie – max. 5 pkt.
Opinia pracownika naukowego – max. 15 pkt.
Skład komisji rekrutacyjnej programu Erasmus + w Instytucie Filologii Klasycznej: v-ce dyrektor IFK ds. studenckich, koordynator Programu Erasmus + w IFK, jeden z nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel studentów (wybrany jako reprezentant studentów w Radzie Naukowej IFK). Posiedzenie komisji odbywa się w ciągu tygodnia po zakończeniu rekrutacji. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji polega na złożeniu, w przewidzianym terminie, pisemnego wyjaśnienia powodów odwołania.