Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Historia filologii klasycznej w Krakowie

Badania nad antykiem prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim, sięgające swymi początkami XV wieku, związane są nierozerwalnie z humanizmem. Chęć zaszczepienia wśród młodego pokolenia przenikającej wszelkie pozostałe obszary naukowe dziedziny, jaką jest filologia klasyczna, wypływała z uczonych już od samych początków istnienia krakowskiej Alma Mater. Można by wymienić wielu wykładowców z czasów średniowiecza, renesansu oraz epok późniejszych, których podstawową działalnością było nauczanie języka łacińskiego i greckiego, niekiedy także edycja starożytnych tekstów, czy ich przekład na język polski. Rozwój poszczególnych katedr – greckiej i łacińskiej – nie przebiegał rzecz jasna w równym stopniu. Kultura łacińska, której znajomość przyniósł Polsce Renesans w XVI wieku, stanowiła podstawowy i istotny element nauczania aż do końca Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studia nad greką, z większym bądź mniejszym skutkiem stanowiły z początku jedynie próbę przeszczepienia wiedzy na temat bardziej znaczących autorów hellenistycznych czy gramatyki języka.

Zachęcamy do lektury opracowania dotyczącego dziejów filologii klasycznej na UJ.