dr Jacek Hajduk

Jacek Hajduk

jacek.hajduk@uj.edu.pl

 

Adiunkt z doktoratem / Ph.D., Associate Professor

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe: / Research keywords:

literatura polska, tradycja antyczna, tożsamość europejska /

Polish literature, Classical tradition, European identity

 

Zainteresowania badawcze: / Research interest:

recepcja antyku, teoria narracji, budowa dzieła literackiego, przekładoznawstwo, Pliniusz Młodszy, Owidiusz, Konstandinos Kawafis, Homer, literatura polska XX wieku (Parnicki, Malewska, Stempowski, Herling-Grudziński, Vincenz i in.)

Classical tradition, narrative, poetics, theory of literary translation, Pliny the Younger, Ovid, C.P. Cavafy, Homer, Polish literature of the 20th Century (Parnicki, Malewska, Stempowski, Herling-Grudziński, Vincenz et al.)

 

Najważniejsze publikacje: / Key publications:

Książki / Books:

Wolność słoneczna, Wojnowice 2020.

W rejony mroku, Wojnowice 2017.

Fantazje mimowolnego podróżnika, Wojnowice 2016.

Petroniusza sztuka narracji, Kraków 2015.

Parnicki, Malewska i długie trwanie, Kraków 2014.

Kawafis. Świat poetycki, Kraków 2013.

 

Książki - przekłady: / Books - translation:

K. Kawafis, Kanon (154 wiersze), Wrocław 2014.

 

Książki - beletrystyka: / Books - fiction:

Pliniusz Młodszy, Gdynia 2012.

 

Rozdziały w książkach: / Chapters in books:

Capri, Tyberiusz i Herling-Grudziński [w:] Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem, red. G. Przebinda, B. Gołąbek, W. Gruchała, Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, Krosno 2020.

Birma, Orwell i Herling-Grudziński [w:] Świadectwo - Mit - Tajemnica. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, red. Z. Kudelski, Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2019.

Rzym rosyjskich symbolistów. Wokół książki Anny Frajlich The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age, s. 401-410 [w:] Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2018.

Owidiusza narracja autobiograficzna [w:] Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, pod red. M. Roszczynialskiej, K. Wądolny-Tatar i J. Knapa, Kraków 2017.

 

Artykuły: / Papers:

Tradycja antyczna w "Walden" Henry'ego Davida Thoreau, "Nowy Filomata" XXIII, 2019 nr 2.

Rejony Herlinga-Grudzińskiego, "Pamiętnik Literacki" (Londyn) LVIII, 2019.

Pliny the Younger and the Art of Narration (Some Notes on the "Epistulae"), "Classica Cracoviensia" XXI, 2018 (2019).

Jerzy Stempowski i poeci antycznego Rzymu, "Nowy Filomata" XXIII, 2018 nr 2.

O pisaniu i czytaniu "Salammbo", "Nowy Filomata" XXII, 2018 nr 1.

Literatura antyczna a współczesna teoria narracji (rekonesans metodologiczny), "Nowy Filomata" XIX, 2015 nr 2.

"Hamlet" Szekspira a tragedie Seneki, "Symbolae Philologorum Posnaniensium", 2015 nr 1.

Wyobraźnia, przedstawienie, narracja. O literackości pisarstwa historycznego, "Sensus Historiae", 2014 nr 1.

Author, Narrator, and Literary Character: A Study on Xenophon's Anabasis, „Classica Cracoviensia", 2013 (2014).

Tezeusz na Krecie. Historia, mit, literatura, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU", 2013 nr 44.

Późny antyk – dwie syntezy literackie („Aecjusz, ostatni Rzymianin" Teodora Parnickiego i „Przemija postać świata" Hanny Malewskiej), „Ruch Literacki", 2013 nr 3.

O nowym przekładzie poezji Kawafisa (esej polemiczny), „Przekładaniec", 2012 nr 26.

Posąg bez głowy, czyli „Aecjusz ostatni Rzymianin" Teodora Parnickiego, "Nowy Filomata" XIV, 2010 nr 2.

Postać Marka Aureliusza w powieści „Gasnące słońce" Teodora Jeske-Choińskiego, "Nowy Filomata" XIII, 2009 nr 4.

 

Eseje: / Essays:

The Mutilated World, "New Eastern Europe", 4-2021.

Barbarzyńcy, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 11/05/2021.

* W przekładzie - niemiecki: Barbaren, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 11/05/2021.

Dziennik Roku Szczura [6], "Przegląd Polityczny", 2021 nr 165.

Redeeming Europe, "New Eastern Europe", 3-2021.

List do czytelniczek i czytelników "Czasu Literatury", "Czas Literatury", 2021 nr 1.

Na dobranoc. List do Adama Zagajewskiego, "Przegląd Polityczny", przegladpolityczny.pl, 23/03/2021.

* Przedruk: Pożegnanie, "Przegląd Polityczny" 2021 nr 166.

Wang Wei. Poeta gór i rzek, "Kwartalnik Artystyczny", 2020 nr 4 (108).

Dziennik Roku Szczura [5], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 163/164.

Our Common Heritage, "New Eastern Europe", 6-2020.

Dziennik Roku Szczura [4], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 162.

Dziennik Roku Szczura [3], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 161.

Dziennik Roku Szczura [2], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 160.

Dziennik Roku Szczura [1], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 159.

List do Ireneusza Kani, "Przegląd Polityczny", 2020 nr 159.

Nagroda ZPPNO - podziękowanie, "Pamiętnik Literacki" (Londyn) LVIII, 2019.

Homer w Krasnogrudzie, "Przegląd Polityczny", 2019 nr 157/158.

Poeta i jego wiersz, "Kronos", 2019 nr 2 (49).

Wiatr od Kolchidy, "Przegląd Polityczny", 2019 nr 156.

W cieniu Wezuwiusza [fragment tekstu: Długi cień wulkanu], "Przegląd Polityczny", 2019 nr 155.

Dziennik podróży do Singapuru, "Przegląd Polityczny", 2019 nr 154.

Długi cień wulkanu, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 20/05/2019.

* W przekładzie - niemiecki: Der lange Schatten des Vulkans, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 20/05/2019.

Zanim powstał "Dziennik pisany nocą", "Teologia Polityczna Co Tydzień": "Gustaw Herling-Grudziński. Podróż przez XX wiek", nr 19 (163) / 2019.

Pocztówka z Nikozji, "Przegląd Polityczny" 2018, nr 151/152.

Czym dla Parnickiego był Rzym?, "Teologia Polityczna Co Tydzień": "Parnicki. Historia (za)stosowana", nr 48 (140) / 2018.

Dziennik podróży do Austrii i Niemiec (wiosna/lato 2018), "Przegląd Polityczny", 2018, nr 149.

* W przekładzie - niemiecki: Teil I: Tagebuch einer Reise nach Österreich und Deutschland, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 25/12/2018.

* W przekładzie - niemiecki: Teil II: Tagebuch einer Reise nach Österreich und Deutschland, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 30/12/2018.

* W przekładzie - niemiecki: Teil III: Tagebuch einer Reise nach Österreich und Deutschland, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 14/01/2019.

Owidiusz w Szanghaju, "Przegląd Polityczny", 2018, nr 147.

Dziennik podróży wzdłuż Zatoki Neapolitańskiej, "Przegląd Polityczny", 2017 nr 144.

Obcość Greków i Rzymian, "TUU", 2017/6

W cieniu Wezuwiusza, "Przegląd Polityczny", 2017 nr 142.

Niespieszny przechodzień. O Jerzym Stempowskim, "Kraków" 2016 (nr 146).

Wszystkie wojny świata, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 138.

Kartki z podróży po Europie Środkowej, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 137.

Dziennik londyński, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 136.

Rzecz o Petroniuszu, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 133/134.

Dziennik podróży do Włoch, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 133/134.

Nad Ksenofontem, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.

Powrót Ksenofonta, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.

Inne historie, "Przegląd Polityczny", 2014 nr 127/128.

Zasypianie, "Zeszyty Literackie", 2014 nr 126.

Niespieszni wędrowcy, „Przegląd Polityczny", 2014 nr 125.

Pochodnie Sienkiewicza, „Zdanie", 2013 nr 3-4.

Pierwsi w Rzymie, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 120.

Sztuka, czyli sztuczność. O tłumaczeniu Kawafisa, „Fragile", 2013 nr 3 (21).

Aleksandryjczyk, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 117.

Człowiek-wiersz, „Tygodnik Powszechny": „Książki w Tygodniku", 2012 nr 1-2.

 

Recenzje: / Reviews:

Petroniusz, Satyrikon, przeł. L. Wysocki, "Zeszyty Literackie", 2015, nr 132.

Z. Leader, The Life of Saul Bellow, Zeszyty Literackie", 2015 nr 131.

P. Boukalas, Czasowniki / Rimata, przekł. M. Bzinkowski, „Zeszyty Literackie", 2014 nr 126.

K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców i inne wiersze, przekł. I. Kania, „Zeszyty Literackie", 2013 nr 124.

 

Przekłady: / Translations:

Wang Wei, Dom w bambusowym lesie [i inne wiersze], "Kwartalnik Artystyczny" 2020/4 (108).

Wang Wei, Dom w Górach Zhongnan, "Pismo. Magazyn Opinii", 2020 nr 2 (26).

Du Fu, Ballada o wozach wojskowych, "Kronos", 2019 nr 2 (49).

Du Fu, Myśli spisane nocą, w podróży, "Przegląd Polityczny", 2019 nr 154.

K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców, "Gazeta Wyborcza": "Magazyn Świąteczny", 16 marca 2019.

R. Browning, Eurydyka do Orfeusza (Obraz Leightona), "Nowy Filomata", 2017 nr 1. 

Owidiusz, Autobiografia (Tr. IV 10), "Nowy Filomata", 2015 nr 2.

H. White, Istota klasycyzmu, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.

Pliniusz Młodszy, Como i okolice [wybór listów], "Nowy Filomata", 2014 nr 2.

K. Kawafis, Miasto, "Zeszyty Literackie", 2014 nr 128.

K. Kawafis, [wiersze], „Wyspa", 2013 nr 4.

K. Kawafis, dom w bambusowym lesie Na przedmieściach Antiochii, „Zeszyty Literackie", 2013 nr 123.

K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców, „Kraków", 2013 nr 4.

K. Kawafis, [wiersze], „Topos", 2013 nr 4.

K. Kawafis, Popołudniowe słońce [i inne wiersze], „Akcent", 2013 nr 3.

K. Kawafis, Grób Lanesa [i inne wiersze], „Kwartalnik Artystyczny", 2013 nr 2.

K. Kawafis, Konie Achillesa, „Nowy Filomata", 2013 nr 1.

K. Kawafis, Aleksandryjscy królowie i inne wiersze, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 117.

J. Seferis, Król Asine, „Zeszyty Literackie" 2013 nr 123.

 

Stypendia / Fellowships:

Joan Nordell Fellowship, Houghton Library, Harvard University (2021/2022).

Fundacja Lanckorońskich, Londyn (2017).

Fundacja Lanckorońskich, Rzym (2015).

 

Referaty: / Papers:

Kamienny Budda, czyli Gustaw Herling-Grudziński w Birmie, "Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem", Krosno, 17-18 IX 2019.

Pliny in Pliny: Some Remarks on the Rhetoric of Political Writing and Self-promotion, "Pliny's Epistolary Intertextuality", Nicosia, 11-12 VI 2018.

Ovid in Early Modern Poland, "Ovid Across Europe: Vernacular Translations of the Metamorphoses in the Middle Ages & Renaissance", Bristol, 28-29 IX 2017

Ovid in East-Central Europe, "Globalizing Ovid": An International Conference in Commemoration of the Bimillennium of Ovid's Death, Shanghai, 31 V - 2 VI 2017.

Rzym rosyjskich symbolistów. Wokół książki Anny Frajlich „The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age”, "Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich", Rzeszów 24-25 X 2016.

Owidiusza narracja autobiograficzna, "Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze", Kraków, 24-25 XI 2015.

 

Opowiadania: / Short stories:

Virtu, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 139/140.

* W przekładzie - ukraiński: Virtu, "Zolota Pektoral", 2019 № 2-3 (46-47).

* W przekładzie - chiński: 威德, "Yalujiang Literary Monthly", 2018/12.

Obcy w obcym kraju, "Kraków" 2013, nr 3.

 

Rozmowy: / Talks:

Zaraza w starożytności: niewiele możemy wobec Natury, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 19/05/2020.

* W przekładzie - niemiecki: Seuchen in der Antike: Gegen die Natur sind wir machtlos, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 19/05/2020.

Wydanie pełnej korespondencji Giedroycia i Herlinga będzie wydarzeniem, "Teologia Polityczna Co Tydzień": "Polska Republika Listów", nr 5 (97) / 2018.

Podróż od słowa do słowa, "Czas Kultury", 26 kwietnia 2017.

Przyjacielski dar, "Tygodnik Powszechny": "Ksiażki w Tygodniku", 2013/26.

 

Członkowstwo: / Membership:

Polski PEN Club