Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Jacek Hajduk

dr

jacek.hajduk@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • literatura polska, tradycja antyczna, tożsamość europejska

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Józef Wittlin w Ameryce. Klasycznie obcy, Warszawa 2023.
 • Dziennik Roku Szczura, Wojnowice 2022.
 • Wolność słoneczna, Wojnowice 2020.
 • W rejony mroku, Wojnowice 2017.
 • Fantazje mimowolnego podróżnika, Wojnowice 2016.
 • Petroniusza sztuka narracji, Kraków 2015.
 • Parnicki, Malewska i długie trwanie, Kraków 2014.
 • K. Kawafis, Kanon (154 wiersze), Wrocław 2014.
 • Kawafis. Świat poetycki, Kraków 2013.
 • Pliniusz Młodszy, Gdynia 2012.

Rozdziały w książkach:

 • 奥维德在中欧与东欧的接受 [w:] 刘津瑜(主编),《全球视野下的古罗马诗人奥维德研究前沿》(上、下卷) ,“西方古典学研究系列丛书 ”,北京大学出版社,2021年。
  [Reception of Ovid in Central and Eastern Europe [w:] Jinyu Liu (ed.), New Frontiers of Research on Ovid in a Global Context. Studies in Western Classics Series, Peking University Press, Peking 2021].
 • Capri, Tyberiusz i Herling-Grudziński [w:] Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem, red. G. Przebinda, B. Gołąbek, W. Gruchała, Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, Krosno 2020.
 • Birma, Orwell i Herling-Grudziński [w:] Świadectwo - Mit - Tajemnica. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, red. Z. Kudelski, Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2019.
 • Rzym rosyjskich symbolistów. Wokół książki Anny Frajlich The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age, s. 401-410 [w:] Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2018.
 • Owidiusza narracja autobiograficzna [w:] Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, pod red. M. Roszczynialskiej, K. Wądolny-Tatar i J. Knapa, Kraków 2017.

Artykuły:

 • Odyseusza towarzysze podróży. „Nowojorscy” Skamandryci w oczach Józefa i Haliny Wittlinów, "Ruch Literacki", 2023 nr 2.
 • Świat śródziemnomorski a Chiny, "Nowy Filomata" XXIV, 2020 nr 1.
 • Tradycja antyczna w "Walden" Henry'ego Davida Thoreau, "Nowy Filomata" XXIII, 2019 nr 2.
 • Pliny the Younger and the Art of Narration (Some Notes on the "Epistulae"), "Classica Cracoviensia" XXI, 2018 (2019).
 • Jerzy Stempowski i poeci antycznego Rzymu, "Nowy Filomata" XXIII, 2018 nr 2.
 • O pisaniu i czytaniu "Salammbo", "Nowy Filomata" XXII, 2018 nr 1.
 • Literatura antyczna a współczesna teoria narracji (rekonesans metodologiczny), "Nowy Filomata" XIX, 2015 nr 2.
 • "Hamlet" Szekspira a tragedie Seneki, "Symbolae Philologorum Posnaniensium", 2015 nr 1.
 • Wyobraźnia, przedstawienie, narracja. O literackości pisarstwa historycznego, "Sensus Historiae", 2014 nr 1.
 • Author, Narrator, and Literary Character: A Study on Xenophon's Anabasis, „Classica Cracoviensia", 2013 (2014).
 • Tezeusz na Krecie. Historia, mit, literatura, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU", 2013 nr 44.
 • Późny antyk – dwie syntezy literackie („Aecjusz, ostatni Rzymianin" Teodora Parnickiego i „Przemija postać świata" Hanny Malewskiej), „Ruch Literacki", 2013 nr 3.
 • O nowym przekładzie poezji Kawafisa (esej polemiczny), „Przekładaniec", 2012 nr 26.
 • Posąg bez głowy, czyli „Aecjusz ostatni Rzymianin" Teodora Parnickiego, "Nowy Filomata" XIV, 2010 nr 2.
 • Postać Marka Aureliusza w powieści „Gasnące słońce" Teodora Jeske-Choińskiego, "Nowy Filomata" XIII, 2009 nr 4.

Eseje:

 • Józef Wittlin: Odyseusz, Żyd Wieczny Tułacz, Polak, "Więź.pl", 18/01/2024.
 • Raweńska mozaika, "Przegląd Polityczny", 2023 nr 181/182.
 • Julian i inni, "Przegląd Polityczny", 2023 nr 181/182.
 • Wszystkie "Odyseje" Józefa Wittlina, "Przegląd Polityczny", 2023 nr 178.
 • Wittlina podróże z Homerem, "Księga Przyjaciół", Wydawnictwo Próby, 17/05/2023.
 • Europa vor 1939: Döblin, Wittlin und das tragische Lemberg, "Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin", 142/2022.
 • * Europa przed 1939 rokiem: Döblin, Wittlin i tragiczny Lwów, "Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki", 142/2022.
 • Powrót Józefa Wittlina, "Pamiętnik Literacki" (Londyn) LXIV, 2023.
 • Józef Wittlin – pisarz środka Europy, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 1/02/2023.
 • * W przekładzie - niemiecki: Józef Wittlin, Schriftsteller Mitteleuropas, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 1/02/2023.
 • Tragedia Europy Środkowej, albo Kundera po latach, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 8/01/2023.
 • * W przekładzie - niemiecki: Die Tragödie Mitteleuropas, oder: Kundera wiedergelesen, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 8/01/2023.
 • Neapolis – greckie serce rzymskiego świata, "Nowy Filomata" XXVI 2022 (1–2).
 • Lato w Nowej Anglii, "Przegląd Polityczny", 2022 nr 175/176.
 • Poemat o bezsilności, "Przegląd Polityczny", 2022 nr 175/176.
 • Rzymianie w Wyszehradzie, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 21/12/2022.
 • * W przekładzie - niemiecki: Die Römer in Visegrád, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 21/12/2022.
 • Europejski trójnóg, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 5/12/2022.
 • * W przekładzie - niemiecki: Die drei Säulen Europas, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 5/12/2022.
 • Europejczyk patrzy (daleko) na Wschód, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 2/10/2022.
 • * W przekładzie - niemiecki: Ein Europäer blickt in den (Fernen) Osten, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 2/10/2022.
 • Dziennik nowojorski (1–25 marca 2022), "Przegląd Polityczny", 2022 nr 172.
 • Wojna widziana z Ameryki. Zapiski z Nowego Jorku, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 25/04/2022.
 • * W przekładzie - niemiecki: Der Krieg von Amerika aus betrachtet. Notizen aus New York, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 25/04/2022.
 • Cóż po klasyku w cyfrowym świecie?, "Przegląd Polityczny", 2022 nr 171.
 • Czy Polska leży jeszcze nad Morzem Śródziemnym?, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 25/12/2021.
 • * W przekładzie - niemiecki: Liegt Polen noch am Mittelmeer?, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 25/12/2021.
 • Radość czytania albo Szymborska po grecku, "Czas Literaury", 2021 nr 4.
 • Przeciw okrucieństwu, "Przegląd Polityczny", 2021 nr 169-170.
 • Dzień w Wiedniu, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 3/11/2021.
 • * W przekładzie - niemiecki: Ein Tag in Wien, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 3/11/2021. 
 • Podróż do Toskanii, "Przegląd Polityczny", 2021 nr 168.
 • Establishing a Continental Balance, "New Eastern Europe", 5-2021.
 • Zapiski z Nowego Sadu, "Przegląd Polityczny", 2021 nr 167.
 • Stare dążenia i nowe czasy, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 21/07/2021.
 • * W przekładzie - niemiecki: Jeder lebt für sich allein, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 21/07/2021.
 • The Mutilated World, "New Eastern Europe", 4-2021.
 • Barbarzyńcy, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 11/05/2021.
 • * W przekładzie - niemiecki: Barbaren, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 11/05/2021.
 • Dziennik Roku Szczura [6], "Przegląd Polityczny", 2021 nr 165.
 • Redeeming Europe, "New Eastern Europe", 3-2021.
 • * Po polsku: Ocalanie Europy, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 27/09/2021.
 • * W przekładzie - niemiecki: Die Rettung Europas, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 27/09/2021.
 • List do czytelniczek i czytelników "Czasu Literatury", "Czas Literatury", 2021 nr 1.
 • Na dobranoc. List do Adama Zagajewskiego, "Przegląd Polityczny", przegladpolityczny.pl, 23/03/2021.
 • * Przedruk: Pożegnanie, "Przegląd Polityczny" 2021 nr 166.
 • Wang Wei. Poeta gór i rzek, "Kwartalnik Artystyczny", 2020 nr 4 (108).
 • Dziennik Roku Szczura [5], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 163/164.
 • Our Common Heritage, "New Eastern Europe", 6-2020.
 • Dziennik Roku Szczura [4], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 162.
 • Dziennik Roku Szczura [3], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 161.
 • Dziennik Roku Szczura [2], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 160.
 • Dziennik Roku Szczura [1], "Przegląd Polityczny", 2020 nr 159.
 • List do Ireneusza Kani, "Przegląd Polityczny", 2020 nr 159.
 • Rejony Herlinga-Grudzińskiego, "Pamiętnik Literacki" (Londyn) LVIII, 2019.
 • Nagroda ZPPNO - podziękowanie, "Pamiętnik Literacki" (Londyn) LVIII, 2019.
 • Homer w Krasnogrudzie, "Przegląd Polityczny", 2019 nr 157/158.
 • Poeta i jego wiersz, "Kronos", 2019 nr 2 (49).
 • Wiatr od Kolchidy, "Przegląd Polityczny", 2019 nr 156.
 • W cieniu Wezuwiusza [fragment tekstu: Długi cień wulkanu], "Przegląd Polityczny", 2019 nr 155.
 • Dziennik podróży do Singapuru, "Przegląd Polityczny", 2019 nr 154.
 • Długi cień wulkanu, "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 20/05/2019.
 • * W przekładzie - niemiecki: Der lange Schatten des Vulkans, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 20/05/2019.
 • Zanim powstał "Dziennik pisany nocą", "Teologia Polityczna Co Tydzień": "Gustaw Herling-Grudziński. Podróż przez XX wiek", nr 19 (163) / 2019.
 • Pocztówka z Nikozji, "Przegląd Polityczny" 2018, nr 151/152.
 • Czym dla Parnickiego był Rzym?, "Teologia Polityczna Co Tydzień": "Parnicki. Historia (za)stosowana", nr 48 (140) / 2018.
 • Dziennik podróży do Austrii i Niemiec (wiosna/lato 2018), "Przegląd Polityczny", 2018, nr 149.
 • * W przekładzie - niemiecki: Teil I: Tagebuch einer Reise nach Österreich und Deutschland, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 25/12/2018.
 • * W przekładzie - niemiecki: Teil II: Tagebuch einer Reise nach Österreich und Deutschland, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 30/12/2018.
 • * W przekładzie - niemiecki: Teil III: Tagebuch einer Reise nach Österreich und Deutschland, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 14/01/2019.
 • Owidiusz w Szanghaju, "Przegląd Polityczny", 2018, nr 147.
 • Dziennik podróży wzdłuż Zatoki Neapolitańskiej, "Przegląd Polityczny", 2017 nr 144.
 • Obcość Greków i Rzymian, "TUU", 2017/6
 • W cieniu Wezuwiusza, "Przegląd Polityczny", 2017 nr 142.
 • Niespieszny przechodzień. O Jerzym Stempowskim, "Kraków", 2016 (nr 146).
 • Wszystkie wojny świata, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 138.
 • Kartki z podróży po Europie Środkowej, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 137.
 • Dziennik londyński, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 136.
 • Rzecz o Petroniuszu, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 133/134.
 • Dziennik podróży do Włoch, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 133/134.
 • Nad Ksenofontem, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.
 • Powrót Ksenofonta, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.
 • [Petroniusz, Satyrikon, przeł. L. Wysocki], "Zeszyty Literackie", 2015, nr 132.
 • [Z. Leader, The Life of Saul Bellow], "Zeszyty Literackie", 2015 nr 131.
 • Inne historie, "Przegląd Polityczny", 2014 nr 127/128.
 • Zasypianie, "Zeszyty Literackie", 2014 nr 126.
 • Niespieszni wędrowcy, „Przegląd Polityczny", 2014 nr 125.
 • [P. Boukalas, Czasowniki / Rimata, przekł. M. Bzinkowski], „Zeszyty Literackie", 2014 nr 126.
 • Pochodnie Sienkiewicza, „Zdanie", 2013 nr 3-4.
 • Pierwsi w Rzymie, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 120.
 • Sztuka, czyli sztuczność. O tłumaczeniu Kawafisa, „Fragile", 2013 nr 3 (21).
 • Aleksandryjczyk, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 117.
 • [K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców i inne wiersze, przekł. I. Kania], „Zeszyty Literackie", 2013 nr 124.
 • Człowiek-wiersz, „Tygodnik Powszechny": „Książki w Tygodniku", 2012 nr 1-2.

Przekłady:

 • Wang Wei, Dom w bambusowym lesie [i inne wiersze], "Kwartalnik Artystyczny" 2020/4 (108).
 • Wang Wei, Dom w Górach Zhongnan, "Pismo. Magazyn Opinii", 2020 nr 2 (26).
 • Du Fu, Ballada o wozach wojskowych, "Kronos", 2019 nr 2 (49).
 • Du Fu, Myśli spisane nocą, w podróży, "Przegląd Polityczny", 2019 nr 154.
 • K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców, "Gazeta Wyborcza": "Magazyn Świąteczny", 16 marca 2019.
 • R. Browning, Eurydyka do Orfeusza (Obraz Leightona), "Nowy Filomata", 2017 nr 1. 
 • Owidiusz, Autobiografia (Tr. IV 10), "Nowy Filomata", 2015 nr 2.
 • H. White, Istota klasycyzmu, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.
 • Pliniusz Młodszy, Como i okolice [wybór listów], "Nowy Filomata", 2014 nr 2.
 • K. Kawafis, Miasto, "Zeszyty Literackie", 2014 nr 128.
 • K. Kawafis, [wiersze], „Wyspa", 2013 nr 4.
 • K. Kawafis, dom w bambusowym lesie Na przedmieściach Antiochii, „Zeszyty Literackie", 2013 nr 123.
 • K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców, „Kraków", 2013 nr 4.
 • K. Kawafis, [wiersze], „Topos", 2013 nr 4.
 • K. Kawafis, Popołudniowe słońce [i inne wiersze], „Akcent", 2013 nr 3.
 • K. Kawafis, Grób Lanesa [i inne wiersze], „Kwartalnik Artystyczny", 2013 nr 2.
 • K. Kawafis, Konie Achillesa, „Nowy Filomata", 2013 nr 1.
 • K. Kawafis, Aleksandryjscy królowie i inne wiersze, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 117.
 • J. Seferis, Król Asine, „Zeszyty Literackie" 2013 nr 123.

Referaty:

 • Grecka mądrość Stanisława Vincenza, "Homo agens Stanisława Vincenza", Londyn, 18-19 XII 2021.
 • Vincenz – Wittlin – Wieniewski. Polscy homerydzi z kręgu paryskiej "Kultury", "Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce", Kraków, 19-20 XI 2021.
 • Kamienny Budda, czyli Gustaw Herling-Grudziński w Birmie, "Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem", Krosno, 17-18 IX 2019.
 • O intelektualnych związkach Stanisława Vincenza z Grecją antyczną, "Vincenz: Dialog – Karpaty – Europa Środkowa", 23-24 XI 2018.
 • Pliny in Pliny: Some Remarks on the Rhetoric of Political Writing and Self-promotion, "Pliny's Epistolary Intertextuality", Nicosia, 11-12 VI 2018.
 • Ovid in Early Modern Poland, "Ovid Across Europe: Vernacular Translations of the Metamorphoses in the Middle Ages & Renaissance", Bristol, 28-29 IX 2017.
 • Ovid in East-Central Europe, "Globalizing Ovid": An International Conference in Commemoration of the Bimillennium of Ovid's Death, Shanghai, 31 V - 2 VI 2017.
 • Rzym rosyjskich symbolistów. Wokół książki Anny Frajlich „The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age”, "Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich", Rzeszów 24-25 X 2016.
 • Owidiusza narracja autobiograficzna, "Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze", Kraków, 24-25 XI 2015.

Opowiadania:

 • Virtu, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 139/140.
 • * W przekładzie - ukraiński: Virtu, "Zolota Pektoral", 2019 № 2-3 (46-47).
 • * W przekładzie - chiński: 威德, "Yalujiang Literary Monthly", 2018/12.
 • Obcy w obcym kraju, "Kraków" 2013, nr 3.

Rozmowy:

 • Odyseusz w Ameryce [z: Piotr Leszczyński], "Przegląd Polityczny", przegladpolityczny.pl, 29/02/2024.
 • Trzecia Rosja [z: Joshua D. Zimmerman, Kamila Łabno-Hajduk], "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 21/03/2023.
 • *W przekładzie - niemiecki: Das dritte Russland, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 21/03/2023.
 • Boski Juliusz [z: Jacek Bocheński], "Przegląd Polityczny" 2021, nr 169-170.
 • Jestem z Wielkiego Księstwa Litewskiego [z: Kristina Sabaliauskaitė, Laurynas Vaičiūnas], "Przegląd Polityczny" 2021, nr 169-170.
 • The Living and the Dead [z: Grzegorz Kwiatkowski], "New Eastern Europe", 5-2021.
 • *Po polsku: Żywi i zmarli, "Przegląd Polityczny", 2021 nr 168.
 • Zaraza w starożytności: niewiele możemy wobec Natury [z: Piotr Leszczyński], "Forum Dialogu: Perspektywy ze środka Europy", 19/05/2020.
 • * W przekładzie - niemiecki: Seuchen in der Antike: Gegen die Natur sind wir machtlos, "Dialog Forum: Perspektiven aus der mitte Europas", 19/05/2020.
 • Wydanie pełnej korespondencji Giedroycia i Herlinga będzie wydarzeniem [z: Adam Talarowski], "Teologia Polityczna Co Tydzień": "Polska Republika Listów", nr 5 (97) / 2018.
 • Podróż od słowa do słowa [z: Aleksandra Wieczorkiewicz], "Czas Kultury", 26 kwietnia 2017.
 • Przyjacielski dar [z: Ireneusz Kania], "Tygodnik Powszechny": "Ksiażki w Tygodniku", 2013/26.

Stypendia:

 • Joan Nordell Fellowship, Houghton Library, Harvard University (2021/2022)
 • Fundacja Lanckorońskich, Londyn (2017)
 • Fundacja Lanckorońskich, Rzym (2015)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO (2021)
 • Nagroda Literacka Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie (2018)
 • Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (w dziedzinie literatury) (2018)
 • Poznańska Nagroda Literacka w kategorii Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka (nominiacja) (2017)
 • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (w dziedzinie literatury) (2015)

Członkostwo:

 • Polski PEN Club