Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Instytut Filologii Klasycznej UJ

O jednostce

Instytut Filologii Klasycznej to jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład IFK UJ wchodzą obecnie dwie katedry - Katedra Filologii Greckiej i Nowogreckiej oraz Katedra Filologii Łacińskiej i Nowołacińskiej. W Instytucie prowadzone są 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjat) z filologii klasycznej oraz 2-letnie stacjonarne uzupełniające studia drugiego stopnia (magisterskie) w zakresie filologii klasycznej na specjalnościach: filologia klasyczna oraz bizantynistyka i neogrecystyka.

Władze
Wice-dyrektor ds. studenckich dr Janusz Ryba
Contact Information

https://ifk.filg.uj.edu.pl

Address: Aleja Adama Mickiewicza 11, 31-120 Kraków

Phone: 12 663 45 68 - Anna Bierca (sprawy pracownicze i finansowe); 12 663 45 69 - Beata Pawlik (sprawy studenckie)