Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Projekty realizowane przez pracowników IFK UJ

Projekty naukowe realizowane aktualnie w Instytucie Filologii Klasycznej UJ:

 • Images of Constantinople in Byzantine, Post-Byzantine and Modern Greek Literature. Initial Research (Minigrant, POB Heritage, program: „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”, 2023/2024) - kierownik projektu: Michał Bzinkowski
 • Antologia Stobajosa - opracowanie i przekład komentowany – kierownik projektu: Krzysztof Bielawski
 • Stobaios: Preliminary Research and Translation – kierownik projektu: Krzysztof Bielawski

Projekty realizowane w ostatnich latach:

 • Dostosowania kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego w formule 2023 do wymagań ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; J. Ryba – koordynator zespołu ekspertów do spraw języka łacińskiego i kultury antycznej, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie – Janusz Ryba
 • "Przekład współczesnego poety cypryjskiego Kyriakosa Charalambidisa wraz z komentarzem historyczno-literackim", Grant Ministerstwa Edukacji i Kultury Republiki Cypru, nr Z00001544, Uniwersytet  Adama Mickiewicza w Poznaniu (wykonawca projektu) – Michał Bzinkowski
 • Edycja naukowa dzieł poetyckich Blozjusza Emiliusza Drakoncjusza i pomniejszych autorów z jego kręgu: przekład i opracowanie (Uniwersalia 2.2, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Edukacji i Nauki) – Anna Maria Wasyl
 • GIRPAM – Groupe International de Recherches sur la Poésie de l’Antiquité tardive et du Moyen-Âge, pod kier. prof. Bruno Bureau, Université Jean Moulin Lyon 3 i prof. Michele Cutino, Université de Strasbourg – Anna Maria Wasyl
 • Edycja naukowa traktatu Francesca Petrarki Secretum meum (De secreto conflictu curarum mearum): przekład i opracowanie (Uniwersalia 2.2 (1/2017), Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), pod kier. Marii Maślanki-Soro (Instytut Filologii Romańskiej, Zakład Filologii Włoskiej UJ) – Anna Maria Wasyl
 • Dwa oblicza św. Brunona. Cyfrowa edycja naukowa dwóch późnośredniowiecznych tekstów (Minigranty dla młodych 2021/1 w DigiWorld na projekty badawcze w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021) – mgr Wiktor Dziemski (doktorant Wydziału Filologicznego UJ), opiekun naukowy Anna Maria Wasyl
 • Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme – Wiktor Dziemski (doktorant Wydziału Filologicznego UJ), opiekun naukowy: Anna Maria Wasyl
 • Kto zabił Homera? Kultura antyczna w dzisiejszym świecie // Po co Homer? Edukacja klasyczna w przestrzeni publicznej (minigrant II, POB Heritage, UJ, 2021, 2023) – Jacek Hajduk, Krzysztof Bielawski
 • Odyseja nowojorska Józefa Wittlina (minigrant I, POB Heritage, UJ, 2021) – Jacek Hajduk
 • Józef Wittlin Collection (Joan Nordell Fellowship, Houghton Library, Harvard University, 2021/22) – Jacek Hajduk
 • PRIN (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale) 2010/2011: Il classico oltre il classico / The Classics beyond the Classics – projekt badawczy międzynarodowy, zlecony przez Ministero dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca (Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetu i Badań Naukowych Republiki Włoskiej) na lata 2012-2015, pod kier. prof. Loriana Zurliego, Università degli Studi di Perugia – Anna Maria Wasyl
 • Bibliotheca litterarum Medii Aevi (1) – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowany w latach 2012-2015 pod kier. dr. hab. Mieczysława Mejora, prof. IBL PAN – Anna Maria Wasyl (realizacja badań umożliwiających przygotowanie monografii Maksymian, Elegie. Przekład z języka łacińskiego, Wstęp i Objaśnienia) 
 • Digesta Iustiniani / Digesta Justyniańskie. Tekst i przekład – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach I edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki realizowany w latach 2012-2016 pod kier. dr. Tomasza Palmirskiego z Wydziału Prawa UJ – Krzysztof Hilman, Dariusz Brodka, Anna Maria Wasyl, Hubert Wolanin 
 • Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej – grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany w latach 2006-2010 pod kier. Grażyny Urban-Godziek z Wydziału Polonistyki UJ – Anna Maria Wasyl