Rekrutacja na studia w IFK UJ

Filologia klasyczna, studia pierwszego stopnia - rejestracja:

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2716/1/s

Filologia klasyczna, studia drugiego stopnia - rejestracja:

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/2735/1/s

 

Informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich oraz obywateli innych krajów, można znaleźć na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl (Dział Rekrutacji)

Aktualny katalog studiów zawierający kryteria kwalifikacji, terminy, limity i inne można znaleźć na stronie www.erk.uj.edu.pl (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów)

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rekrutacji proszę kontaktować się z Działem Rekrutacji na Studia UJ pod numerami telefonów: (+48 12) 663 14 01, -14 08, -14 41, -14 81 lub na adres poczty elektronicznej rekrutacja@uj.edu.pl lub w siedzibie Działu Rekrutacji na Studia UJ, ul. Gołębia 24, pokój 19, 31-007 Kraków.