Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Katedra Filologii Łacińskiej i Nowołacińskiej

Zainteresowania pracowników KFŁiN obejmują m.in.: gramatykę języka łacińskiego oraz językoznawstwo, historię i kulturę Rzymu, literaturę łacińską od czasów archaicznych przez epokę cycerońską i augustowską po późny antyk, literaturę nowołacińska i kulturę humanizmu, recepcję antyku w literaturze polskiej, dydaktykę języków klasycznych i kultury antycznej.

W ramach KFŁiN prowadzone są m.in. następujące kursy: język łaciński, analiza tekstu łacińskiego, historia literatury rzymskiej, recepcja kultury antycznej.

 

prof. dr hab. Jerzy Styka (kierownik) - USOSweb (adres email, dyżury)

prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski - USOSweb (adres email, dyżury)

dr hab. Anna Maria Wasyl, prof. UJ - USOSweb (adres email, dyżury)

dr hab. Hubert Wolanin prof. UJ - USOSweb (adres email, dyżury)

dr hab. Antoni Bobrowski - USOSweb (adres email, dyżury)

dr Jacek Hajduk - USOSweb (adres email, dyżury)

dr Janusz Ryba - USOSweb (adres email, dyżury)

 

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej