Terminy konsultacji wykładowców Instytutu Filologii Klasycznej na platformie MS Teams w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Terminy konsultacji wykładowców Instytutu Filologii Klasycznej

na platformie MS Teams w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Prof. dr hab. Dariusz Brodka

wtorki             13.45-14.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab8c3c2565a754335a8d40327fb71b3db%40thread.tacv2/conversations?groupId=ee1ea44f-538c-442e-b59b-5379c258c5e4&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Dr hab. Joanna Janik

poniedziałki   15.30-16.30 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a358e29e688564024b9c9864b4cd274a4%40thread.tacv2/conversations?groupId=908de45b-1fb9-4c36-a40b-b4fbf2b7f5c2&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ

środy               12.00-13.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af16c5397724e4b60829c06cf699d27ed%40thread.tacv2/conversations?groupId=19662199-7302-407c-8567-3fe591aae6a1&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 Dr hab. Antoni Bobrowski

wtorki            18.00-19.00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9d19b0eb1bfc42e1bfcaccfec2c78bb3%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=a0f2c3b9-4fe2-444d-8b48-7bd4383b0963&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 Dr hab. Michał Bzinkowski

środy             13.30-14.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad5742d4723a4e9b82693259bf0c0917%40thread.tacv2/conversations?groupId=4050fd44-561d-4344-8786-cb0ffea4aa44&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 Dr Jacek Hajduk

czwartki        15.15-16.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a84a5ed6ef76b48bab279a10a18f517fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=9425a6e5-4907-473b-84cc-d2cb9778f9a4&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 Dr hab. Agnieszka Heszen

czwartki        16.15-17.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a93f490a01ce143fbbe6445a1023a3163%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b3f68df-5842-4135-b2fa-8a84c9042417&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 Dr Krzysztof Hilman

piątki            14.30-16.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adf66570add77400e98a53c5f6e9f4bac%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d394d6b-bafa-4713-ac8f-90331d57b616&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 Dr  hab. Aleksandra Klęczar 

środy           10.00-11.30

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3abcdf8da32a4172baefc63c551b4a58%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=36ded983-91a5-429a-87fd-8461a0c2eb99&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Dr Dariusz Piwowarczyk

czwartki      10.00-11.30

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a73afc6eb97f34585bf4cc666c9df469f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=f744016d-22ea-4ea7-b4d9-f34fe7fecd9b&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Dr Janusz Ryba

wtorki       15.30-17.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abfa9c79d3a63437587b47b76a235256a%40thread.tacv2/conversations?groupId=ecf3d6b7-c15b-4aa5-a1b1-f92d62bad783&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Prof. dr hab. Jerzy Styka

czwartki    12.00 - 13.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8ef7b0cd21e84d0eb5645cc09ed50244%40thread.tacv2/conversations?groupId=f00bf4c2-41d7-41fe-8fd5-a7da090448bc&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski

wtorki       16.30-17.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab018be593be8409b8f1855bf5a41eda9%40thread.tacv2/conversations?groupId=a27fcb11-e6cf-4a37-ad17-07f62a189ad5&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

Dr hab. Anna Wasyl, prof. UJ 

wtorki        18.15-19.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a9ab5fd874d4fdcb40d64db85c6b888%40thread.tacv2/conversations?groupId=f6aaf338-f140-4bca-bd13-b20c86461760&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 Dr hab. Hubert Wolanin, prof. UJ

czwartki      17.15-18.45

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abcced11f91ed46628cbfb5a91b311f00%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=12dee42f-784c-4417-9835-2c9373413601&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb