Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jacek Hajduk

dr

jacek.hajduk@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • literatura polska, tradycja antyczna, tożsamość europejska

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Homer, Odysseja, przeł. J. Wittlin, Kraków-Budapeszt-Syrakuzy 2024 [wstęp i red.].
 • Józef Wittlin w Ameryce. Klasycznie obcy, Warszawa 2023.
 • Dziennik Roku Szczura, Wojnowice 2022.
 • Wolność słoneczna, Wojnowice 2020.
 • W rejony mroku, Wojnowice 2017.
 • Fantazje mimowolnego podróżnika, Wojnowice 2016.
 • Petroniusza sztuka narracji, Kraków 2015.
 • Parnicki, Malewska i długie trwanie, Kraków 2014.
 • K. Kawafis, Kanon (154 wiersze), Wrocław 2014 [przekład].
 • Kawafis. Świat poetycki, Kraków 2013.
 • Pliniusz Młodszy, Gdynia 2012.

Rozdziały w książkach:

 • 奥维德在中欧与东欧的接受 [w:] 刘津瑜(主编),《全球视野下的古罗马诗人奥维德研究前沿》(上、下卷) ,“西方古典学研究系列丛书 ”,北京大学出版社,2021年。
  [Reception of Ovid in Central and Eastern Europe [w:] Jinyu Liu (ed.), New Frontiers of Research on Ovid in a Global Context. Studies in Western Classics Series, Peking University Press, Peking 2021].
 • Capri, Tyberiusz i Herling-Grudziński [w:] Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem, red. G. Przebinda, B. Gołąbek, W. Gruchała, Wydawnictwo Humanistyczne Pigonianum, Krosno 2020.
 • Birma, Orwell i Herling-Grudziński [w:] Świadectwo - Mit - Tajemnica. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim, red. Z. Kudelski, Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2019.
 • Rzym rosyjskich symbolistów. Wokół książki Anny Frajlich The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age, s. 401-410 [w:] Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich, red. W. Ligęza, J. Pasterska, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2018.
 • Owidiusza narracja autobiograficzna [w:] Tropy biograficzne. Bieg życia w narracjach literackich i kulturowych, pod red. M. Roszczynialskiej, K. Wądolny-Tatar i J. Knapa, Kraków 2017.

Artykuły:

Eseje:

Przekłady:

 • Wang Wei, Dom w bambusowym lesie [i inne wiersze], "Kwartalnik Artystyczny" 2020/4 (108).
 • Wang Wei, Dom w Górach Zhongnan, "Pismo. Magazyn Opinii", 2020 nr 2 (26).
 • Du Fu, Ballada o wozach wojskowych, "Kronos", 2019 nr 2 (49).
 • Du Fu, Myśli spisane nocą, w podróży, "Przegląd Polityczny", 2019 nr 154.
 • K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców, "Gazeta Wyborcza": "Magazyn Świąteczny", 16 marca 2019.
 • R. Browning, Eurydyka do Orfeusza (Obraz Leightona), "Nowy Filomata", 2017 nr 1. 
 • Owidiusz, Autobiografia (Tr. IV 10), "Nowy Filomata", 2015 nr 2.
 • H. White, Istota klasycyzmu, "Przegląd Polityczny", 2015 nr 130.
 • Pliniusz Młodszy, Como i okolice [wybór listów], "Nowy Filomata", 2014 nr 2.
 • K. Kawafis, Miasto, "Zeszyty Literackie", 2014 nr 128.
 • K. Kawafis, [wiersze], „Wyspa", 2013 nr 4.
 • K. Kawafis, dom w bambusowym lesie Na przedmieściach Antiochii, „Zeszyty Literackie", 2013 nr 123.
 • K. Kawafis, Czekając na barbarzyńców, „Kraków", 2013 nr 4.
 • K. Kawafis, [wiersze], „Topos", 2013 nr 4.
 • K. Kawafis, Popołudniowe słońce [i inne wiersze], „Akcent", 2013 nr 3.
 • K. Kawafis, Grób Lanesa [i inne wiersze], „Kwartalnik Artystyczny", 2013 nr 2.
 • K. Kawafis, Konie Achillesa, „Nowy Filomata", 2013 nr 1.
 • K. Kawafis, Aleksandryjscy królowie i inne wiersze, „Przegląd Polityczny", 2013 nr 117.
 • J. Seferis, Król Asine, „Zeszyty Literackie" 2013 nr 123.

Referaty:

 • Grecka mądrość Stanisława Vincenza, "Homo agens Stanisława Vincenza", Londyn, 18-19 XII 2021.
 • Vincenz – Wittlin – Wieniewski. Polscy homerydzi z kręgu paryskiej "Kultury", "Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce", Kraków, 19-20 XI 2021.
 • Kamienny Budda, czyli Gustaw Herling-Grudziński w Birmie, "Gustaw Herling-Grudziński. Między Wschodem a Zachodem", Krosno, 17-18 IX 2019.
 • O intelektualnych związkach Stanisława Vincenza z Grecją antyczną, "Vincenz: Dialog – Karpaty – Europa Środkowa", 23-24 XI 2018.
 • Pliny in Pliny: Some Remarks on the Rhetoric of Political Writing and Self-promotion, "Pliny's Epistolary Intertextuality", Nicosia, 11-12 VI 2018.
 • Ovid in Early Modern Poland, "Ovid Across Europe: Vernacular Translations of the Metamorphoses in the Middle Ages & Renaissance", Bristol, 28-29 IX 2017.
 • Ovid in East-Central Europe, "Globalizing Ovid": An International Conference in Commemoration of the Bimillennium of Ovid's Death, Shanghai, 31 V - 2 VI 2017.
 • Rzym rosyjskich symbolistów. Wokół książki Anny Frajlich „The Legacy of Ancient Rome in the Russian Silver Age”, "Tu jestem / zamieszkuję własne życie. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich", Rzeszów 24-25 X 2016.
 • Owidiusza narracja autobiograficzna, "Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze", Kraków, 24-25 XI 2015.

Opowiadania:

 • Virtu, "Przegląd Polityczny", 2016 nr 139/140.
 • * W przekładzie - ukraiński: Virtu, "Zolota Pektoral", 2019 № 2-3 (46-47).
 • * W przekładzie - chiński: 威德, "Yalujiang Literary Monthly", 2018/12.
 • Obcy w obcym kraju, "Kraków" 2013, nr 3.

Rozmowy:

Radio, TV, podcast:

Stypendia:

 • Joan Nordell Fellowship, Houghton Library, Harvard University (2021/2022)
 • Fundacja Lanckorońskich, Londyn (2017)
 • Fundacja Lanckorońskich, Rzym (2015)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie w konkursie „Wolność myśli – wolność wyrazu”, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS i Polski PEN Club (2022)
 • Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO (2021)
 • Nagroda Literacka Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie (2018)
 • Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (w dziedzinie literatury) (2018)
 • Poznańska Nagroda Literacka w kategorii Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka (nominiacja) (2017)
 • Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (w dziedzinie literatury) (2015)

Członkostwo:

 • Polski PEN Club