dr hab. Agnieszka Heszen

Agnieszka Heszen

agnieszka.heszen@uj.edu.pl

 

Adiunkt z habilitacją

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe: / Research keywords:

dramat grecki, grecka literatura chrześcijańska, hymnografia bizantyńska /

Greek drama, early Christian literature, Byzantine hymns

 

Zainteresowania badawcze: / Research interest:

tragedia grecka, jej recepcja w średniowieczu i literaturze nowożytnej; dramat późnoantyczny i bizantyński; literatura wczesnochrześcijańska (apologetyka, hymnografia), jej związki z kulturą klasyczną; literatura bizantyńska; hymnografia bizantyńska i jej związki z poezją wczesnochrześcijańską; metryka antyczna /

Greek tragedy, its reception in medieval and modern literature; Late Antiquity and Byzantine drama; early Christian literature (apologetics and hymnography), its connections with classical culture; Byzantine literature; Byzantine hymnography and its connection with early Christian poetry; ancient metre

 

Najważniejsze publikacje: / Key publications:

Książki / Books:

Polihymnia chrześcijańska. Poetyka i morfologia greckich hymnów III-V wieku, Kraków 2019, ss. 190.

Tragedia późnoantyczna Christos paschon (Christus patiens) a jej klasyczne źródła, wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2004; s. 203.

 

Artykuły: / Papers:

Greckie i łacińskie średniowiecze w nieliturgicznej poezji: Kasja Mniszka i Carmina Burana, „Przekładaniec”, nr 32, s. 7-27.

Thecla’s hymn (Symp. 285-292) – did Methodius of Olympus imitate Plato? „Classica Cracoviensia” XVIII (2015), str. 171-184

Metafizyka i metaforyka poezji Kasji (IX w.), „Littera Antiqua” 9 (2014), s. 10-31
http://www.litant.eu/artykuly/nr9/LA2014nr9_010-031_Heszen.pdf

The sinful woman as an example of metanoia in Byzantine poetry, „Classica Cracoviensia” XVII (2014), s. 69-87

Methodius of Olympus – one of the Greek Sources of Kontakia by Romanos the Melodist,
„Classica Cracoviensia” XVI (2013), s. 63-78

Apologia Justyna Męczennika i Platońska Apologia Sokratesa – inspiracja czy polemika?
„Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia” 2012, nr I (XXXII), str. 27-38

Mosaic Character of Late Antiquity Literature. Some Remarks on Greek Christian Hymns, „Classica Cracoviensia" XIII (2009), s. 61-78.

Paideia Klemensa Aleksandryjskiego na przykładzie jego Hymnu do Chrystusa Zbawiciela, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae" 2009, XIX, s. 121-134.

Hymn Romanosa Melodosa „O Zmartwychwstaniu (II)" – analiza strukturalno-źródłowa, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU", nr 39 (2009), s. 5-20.

The Earliest Christian Poetry as Exemplified by Didache 9-10, „Classica Cracoviensia" XI (2007), s. 171-179.

Klasycyzm poezji Grzegorza z Nazjanzu, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2 (2007), s. 39-53.