Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Agnieszka Heszen

dr hab.

agnieszka.heszen@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • dramat grecki, grecka literatura chrześcijańska, hymnografia bizantyńska

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Polihymnia chrześcijańska. Poetyka i morfologia greckich hymnów III-V wieku, Kraków 2019, ss. 190.
 • Tragedia późnoantyczna Christos paschon (Christus patiens) a jej klasyczne źródła, wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2004; s. 203.

Artykuły:

 • Greckie i łacińskie średniowiecze w nieliturgicznej poezji: Kasja Mniszka i Carmina Burana, „Przekładaniec”, nr 32, s. 7-27.
 • Thecla’s hymn (Symp. 285-292) – did Methodius of Olympus imitate Plato? „Classica Cracoviensia” XVIII (2015), str. 171-184
 • Metafizyka i metaforyka poezji Kasji (IX w.), „Littera Antiqua” 9 (2014), s. 10-31
 • http://www.litant.eu/artykuly/nr9/LA2014nr9_010-031_Heszen.pdf
 • The sinful woman as an example of metanoia in Byzantine poetry, „Classica Cracoviensia” XVII (2014), s. 69-87
 • Methodius of Olympus – one of the Greek Sources of Kontakia by Romanos the Melodist,
 • „Classica Cracoviensia” XVI (2013), s. 63-78
 • Apologia Justyna Męczennika i Platońska Apologia Sokratesa – inspiracja czy polemika?
 • „Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia” 2012, nr I (XXXII), str. 27-38
 • Mosaic Character of Late Antiquity Literature. Some Remarks on Greek Christian Hymns, „Classica Cracoviensia" XIII (2009), s. 61-78.
 • Paideia Klemensa Aleksandryjskiego na przykładzie jego Hymnu do Chrystusa Zbawiciela, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae" 2009, XIX, s. 121-134.
 • Hymn Romanosa Melodosa „O Zmartwychwstaniu (II)" – analiza strukturalno-źródłowa, „Prace Komisji Filologii Klasycznej PAU", nr 39 (2009), s. 5-20.
 • The Earliest Christian Poetry as Exemplified by Didache 9-10, „Classica Cracoviensia" XI (2007), s. 171-179.
 • Klasycyzm poezji Grzegorza z Nazjanzu, „Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis" 2 (2007), s. 39-53.
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej