Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Janusz Ryba

dr

janusz.ryba@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • metodyka nauczania języków klasycznych, historia nauczania języków klasycznych, polski system oświaty w okresie PRL, metody nauczania języków obcych, glottodydaktyka

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Janusz Ryba, Język łaciński w średniej szkole ogólnokształcącejw latach 1945-2004, Kraków 2021.
 • Janusz Ryba, Aleksandra Klęczar, Cognoscite - podręcznik wieloletni, Kraków 2020.
 • Janusz Ryba, Elżbieta Wolanin, Aleksandra Klęczar, Homo Romanus I (podręcznik i ćwiczenia), Kraków 2017.
 • Janusz Ryba, Elżbieta Wolanin, Aleksandra Klęczar, Homo Romanus II (podręcznik i ćwiczenia), Kraków 2017.

Artykuły:

 • Greek and Roman Mythology in Classical Education in Poland after 1945 [w:] Our Mythical Education. The Reception of Classical Myth Worldwide in Formal Education, 1900-2020, Edited by Lisa Maurice, Warszawa 2021.
 • Od „szkoły jędrzejewiczowskiej" do „jedenastolatki". Języki klasyczne w polskim prawie oświatowym w latach 1932-1948 (w przygotowaniu; ukaże się w publikacji pokonferencyjnej CV Zjazdu PTF w Gdańsku).
 • Reforma Janusza Jędrzejewicza i jej wpływ na nauczanie języków klasycznych [w:] „Źródła humanistyki europejskiej" t. 4 (2011), s. 47-55.
 • udział w międzynarodowej konferencji naukowej Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; wygłoszony referat Miejsce języka łacińskiego w polskiej polityce językowej(marzec 2011).
 • wygłoszenie w czasie zebrania Koła Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego referatu dotyczącego psycholingwistycznego i glottokodematycznego aspektu metodyki nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej (październik 2010).
 • Libri amici, libri magistri… Analiza porównawcza wybranych podręczników do nauczania języka łacińskiego stosowanych w szkołach polskich i włoskich [w:] „Języki obce w szkole" 3/2010, s. 79-87.
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej