Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Joanna Janik

dr hab.

joanna.janik@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • literatura Grecji archaicznej i klasycznej, terminologia polityczna, epos grecki, retoryka grecka

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Political Concepts and Language of Isocrates, Kraków 2012.
 • Terms of the Semantic Sphere of dike and themis in the Early Greek Epic Poetry, Polska Akademia Umiejetności, Kraków 2003.

Artykuły:

 • The written text in the Athenian political culture in the first decades of 4th century BC, Classica Cracoviensia 2015, Vol. XVIII, s. 185-197.
 • “Isocrates and some topoi re-invented”, Classica Cacoviensia Vol. XVI (2013), ss. 79-88
 • Wisdom behind Power.General Remarks on Isocrates as the Self-made Advisor of the Kings, Classica Cracoviensia Vol. XVI (2012), ss. 109-121.
 • Remarks on the Concepts of Change and Immutability In the Greek Historiography V BC [w:] Continuity and Change. Studies In Late Antique Historiography, Electrum Vol. 13, Ed. D. Brodka, M. Stachura, Kraków 2007, ss. 9-14.
 • Textual Tradition of Plato's dialogues: making, editing, circulating [w:] Texts of Power. The Power of the Text. Readings in Textual Authority, ed. by C. Galewicz, Kraków 2005, s. 33-42.
 • Eleutheria in Greek Literature of 5 B.C, [w:] Freedom and Its Limits in the Ancient  World, Electrum  vol. 9, Kraków 2003, 11-20.
 • Retoryka w tragedii greckiej, Biuletyn Glottodydaktyczny  2002/8, 117-12.
 • The Meaning of Justice in the Poetry of Hesiod and Its Continuation in the Lyric of  Solon, EOS LXXXIX 2002, 203-227.
 • Dike in the Works of Homer, EOS LXXXVII 2000, 5-3
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej