dr hab. Joanna Janik

Joanna Janik

joanna.janik@uj.edu.pl

Adiunkt z habilitacją

Instytutowy koordynator programu Erasmus i Most

 

Zainteresowania badawcze - słowa kluczowe:

literatura Grecji archaicznej i klasycznej, terminologia polityczna, epos grecki, retoryka grecka /

Greek literature (Archaic and Classical period), political terminology, rhetoric

 

Zainteresowania badawcze:

rozwój greckiej terminologii z zakresu etyki i polityki, pojęcia etyczne w eposie i liryce okresu archaicznego, greckie koncepcje polityczne V I IV w. p.n.e., traktaty Izokratesa, tekstualność i oralność w kulturze politycznej IV w. p.n.e. /

development of political terminology, ethics in liric and epic literature, Greek theory of politics, Isocrates, text and oration in political culture

 

Najważniejsze publikacje:

Książki - books:

Political Concepts and Language of Isocrates, Kraków 2012.

Terms of the Semantic Sphere of dike and themis in the Early Greek Epic Poetry, Polska Akademia Umiejetności, Kraków 2003.

 

Artykuły - papers:

The written text in the Athenian political culture in the first decades of 4th century BC, Classica Cracoviensia 2015, Vol. XVIII, s. 185-197.
“Isocrates and some topoi re-invented”, Classica Cacoviensia Vol. XVI (2013), ss. 79-88
Wisdom behind Power.General Remarks on Isocrates as the Self-made Advisor of the Kings, Classica Cracoviensia Vol. XVI (2012), ss. 109-121.

Remarks on the Concepts of Change and Immutability In the Greek Historiography V BC [w:] Continuity and Change. Studies In Late Antique Historiography, Electrum Vol. 13, Ed. D. Brodka, M. Stachura, Kraków 2007, ss. 9-14.

Textual Tradition of Plato's dialogues: making, editing, circulating [w:] Texts of Power. The Power of the Text. Readings in Textual Authority, ed. by C. Galewicz, Kraków 2005, s. 33-42.

Eleutheria in Greek Literature of 5 B.C, [w:] Freedom and Its Limits in the Ancient  World, Electrum  vol. 9, Kraków 2003, 11-20.

Retoryka w tragedii greckiej, Biuletyn Glottodydaktyczny  2002/8, 117-12.

The Meaning of Justice in the Poetry of Hesiod and Its Continuation in the Lyric of  Solon, EOS LXXXIX 2002, 203-227.

Dike in the Works of Homer, EOS LXXXVII 2000, 5-3