Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krzysztof Bielawski

dr hab., prof. UJ

krzysztof.bielawski@uj.edu.pl


Wykształcenie:

 • 1990-1995: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, magisterskie studia teologiczne, magisterium z teologii, specjalizacja: patrologia i historia dogmatu (praca magisterska: „Literackie i teologiczne aspekty Mowy św. Jana Chryzostoma o św. Ignacym Antiocheńskim")
 • 1991-1996: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, magisterskie studia filologiczne, magisterium z filologii, specjalizacja: hellenistyka, literaturoznawstwo (praca magisterska: „Podstawowe terminy kultowo-religijne w Bakchantkach Eurypidesa")
 • 2002: doktorat (filologia klasyczna, literaturoznawstwo) na podstawie rozprawy „Rytualno-kultowe elementy leksykalne w greckim dramacie V wieku p.n.e."
 • 2013: habilitacja (21.11.2013).

Doświadczenie zawodowe:

 • 1995-1996: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UJ, lektor języków klasycznych;
 • 1996-2002: Instytut Filologii Polskiej UJ: wykładowca kursów i konwersatoriów specjalistycznych poświęconych kulturze antycznej;
 • 1997-2001: Papieska Akademia Teologiczna: wykładowca języków klasycznych;
 • 1997-2010: Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów Prowincji Polskiej w Krakowie, wykładowca;
 • 1999-2005: Instytut Filologii Klasycznej UJ: asystent;
 • 2005– : Instytut Filologii Klasycznej UJ: adiunkt.
 • 2006– : Wydział Polonistyki UJ, Katedra Teatru i Dramatu, wykładowca.
 • 2008– : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie: wykładowca.
 • 2012– : Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice: wykładowca. 

Dodatkowa działalność:

 • 1996-2010: redaktor naczelny Wydawnictwa naukowo-humanistycznego Homini w Krakowie;
 • 1996- : redaktor naukowy serii monografii humanistycznych w Wydawnictwie Homini (30 tomów);
 • 1997-2002 : Redaktor naczelny czasopisma „Proglas";
 • 1998-2002: Członek zespołu redakcyjnego kwartalnika humanistycznego „Terminus";
 • 2008– : zastępca redaktora naczelnego kwartalnika filozoficzno-kulturalnego „Mêlée".

Granty i stypendia: 

 • 1999: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców
 • 1999: grant promotorski Komitetu Badań Naukowych  nr 1H01D 088 19
 • 2000: Fundusz Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej, Rzym
 • 2005/2006: Affiliated Fellowship w American Academy in Rome
 • 2000: Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w Oksfordzie
 • 2003: Stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w Oksfordzie
 • 2000: Stypendium Fundacji Niezależnej Nauki Polskiej w Rzymie
 • 2002: Stypendium Fundacji Batorego w Oksfordzie
 • 2006, 2007: visiting professor na Uniwersytecie Helsińskim

Organizacja, przygotowanie i prowadzenie konferencji naukowych: 

 • 2002: Międzynarodowa Konferencja Mertonowska w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
 • 2004: Korzenie Muzyki Europejskiej – Muzyka Grecka (wspólnie z OPT Gardzienice);
 • 2004: Realizacja grantu translatorskiego z Funduszy Unijnych Kultura 2000 (9 tytułów).
 • 2007: Re_Wizje Antyk wspólnie z Teatrem Starym w Krakowie.
 • 2010: Colloquium Classicum X, Kraków.
 • 2013: Na ch… nam taki Katullus. Seksualizmy i wulgaryzmy w języku i literaturze. Prawo autora – uczciwość tłumacza, Kraków UJ – PWST.
 • 2013: Mantic Perspectives of the Greek Tragedy, Gardzienice
 • 2013: Wolność i tragiczność, PWST Kraków

Nagrody, odznaczenia:

 • 2005: Nagroda indywidualna Rektora UJ III stopnia.
 • 2007: Nagroda zespołowa Rektora UJ II stopnia.
 • 2008: Nagroda „Literatury na świecie" w kategorii inicjatyw wydawniczych za serię monografii humanistycznych;
 • 2009: Odznaczenie „Zasłużony kulturze Gloria artis".
 • 2013: Nagroda indywidualna Rektora UJ II stopnia.

Zainteresowania: 

 • dramat grecki, teorie genezy dramatu, religia grecka ze szczególnym uwzględnieniem kultów misteryjnych, związki tragedii z teologią, historia teologii, leksykografia grecka, antyczne fragmenty muzyczne.

Wybrane publikacje:
Książki:

 • Grzegorz Cudotwórca, Mowa na cześć Orygenesa (seria „Źródła Teologiczne", t. 14), wstęp monograficzny na temat Grzegorza Cudotwórcy, opracowanie tekstu, redakcja naukowa, bibliografia, Kraków 1998, s. 7-45.
 • Nino Marinone, Słownik form fleksyjnych czasowników greckich, edycja polska poprawiona i rozszerzona pod redakcją K. Bielawskiego, tamże: „Wprowadzenie do wydania polskiego", s. 7-11, Bydgoszcz 2001.
 • Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej okresu klasycznego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2004, ss. 218.
 • Modlitwa Pańska. Komentarze Łacińskich Ojców Kościoła IV-V wieku, redakcja, wprowadzenia, przekłady i opracowanie tekstu, bibliografa, Kraków 1994 (wydanie drugie 1995, wydanie trzecie 2004), ss. 168.
 • Modlitwa Pańska. Komentarze Greckich Ojców Kościoła IV-V wieku, redakcja, wprowadzenia, przekłady i opracowanie tekstu, bibliografia, Kraków 1995, ss. 217 (wydanie drugie 2004).
 • Modlitwa Pańska. Komentarze średniowieczne, red. K. Bielawski [autorstwo: s. 7-9 – „Słowo wstępne", s. 13-14 – „Piotr Abelard", s. 27-28 – „Święty Bernard", s. 41 – „Święty Franciszek", s. 45-50 – „Święty Tomasz z Akwinu", s. 145-149 – „Święty Bonawentura", s. 191-194 – „Bibliografia"; przekłady: s. 99-104 – Św. Tomasz z Akwinu: „Summa Theologica" 2.2. q.83, a.9, s. 105-133 – „Catena aurea do rozdz. VI ewangelii wg Mateusza", s. 134-144 – catena aurea do rozdz. XI ewangelii wg św. Łukasza, s. 179-188 – Św. Bonawentura, „Piąty komentarz do Modlitwy Pańskiej", s. 189 –  Św.  Bonawentura, „Szósty komentarz do Modlitwy Pańskiej"], Kraków-Tyniec 2004.
 • Z. Samolewicz, Składnia łacińska, nowe opracowanie, adjustacja i redakcja, wspólnie z A. Gorzkowskim, Bydgoszcz 2000.
 • Ścieżki wolności. Z Tadeuszem Bartosiem rozmawia Krzysztof Bielawski, Kraków 2007.
 • Thomas Merton, Aby odnaleźć Boga. Antologia, wybór i przekład Aleksander Gomola, wstęp i komentarz Krzysztof Bielawski, Poznań 2004.
 • Teksty poetyckie greckich fragmentów muzycznych. Komentarz filologiczny, Kraków 2012.
 • Ani święty, ani spokój. Sylwy religijne: antyk – chrześcijaństwo, Kraków 2013.
 • Ofiara krwawa w Grecji starożytnej w świetle danych filologicznych. Tragedia attycka, Warszawa 2017.
 • Delficki trójnóg. Sentencje delfickie. Opracowanie, przekład komentarz, Kraków 2017.
 • Animal Sacrifice in Eleusinian Inscriptions of the Classical Period, [w:] Animal Sacrifice in Ancient Greece. Proceedings of the First International Workshops in Kraków (12-14.11.2015), ed. K. Bielawski, Warszawa 2017, 107-144.
 • Human Sacrifice in Greek Tragedy [in:] Animal Sacrifice in Ancient World. Proceedings of the Second and the Third Workshops on Sacrifice (Kraków, Changchun), ed. K. Bielawski, M. Amat Obryk, Warszawa 2019, 107-118.
 • Animal Sacrifice in Greek Tragedy: Pervasive? Corrupted? Perverted? [in:] Animal Sacrifice in Ancient World. Proceedings of the Second and the Third Workshops on Sacrifice (Kraków, Changchun), ed. K. Bielawski, M. Amat Obryk, Warszawa 2019, 61-70.

Artykuły: 

 • W obliczu antropologii Ojców Kościoła, [w:] „Universitas" 12/4 (1994 ), s. 15-17 (wspólnie z M. Bielawskim).
 • W kręgu pojęć kultowych tragedii greckiej. Wybrane terminy inicjacyjne na przykładzie „Bakchantek" Eurypidesa, „Eos" LXXXIV/1 (1996), s. 35-52.
 • Thiasos w „Bakchantkach" Eurypidesa, „Meander" 1 (1998), s. 3-13.
 • Marek Eremita i jego „Prawo duchowe", zawiera przekład traktatu, w: „Terminus" I (1999), s. 62-71.
 • W „ustach Rzymu" – Ostia Antica, „Nowy Filomata" 3/2000, 221-234.
 • Thomas Merton jako teolog, w: „Topos. Dwumiesięcznik literacki" 5-6 (54-55)/2000, s. 17-24.
 • Język kultowo-rytualny a tragedia grecka. Zarys dziejów problemu i jego perspektywy, w: „Prace Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności" 29 (2001), s. 33-58.
 • „Prawdziwe życie filologii. Walter Burkert i jego Starożytne kulty misteryjne", w: W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, wstęp, przekład i opracowanie K. Bielawski, Bydgoszcz 2001, s. 11-27.
 • „Teoria i metodologia słowników technicznych oraz ich zastosowanie w badaniach nad tragedią grecką", w: Freedom and Democracy in Greek Literature. Essays in Honor of Prof. Romuald Turasiewicz, Kraków 2002, s. 257-281.
 • Diligere quem ames. Cyceronowy traktat o przyjaźni, „Teofil" 1(17) 2002, s. 96-106.
 • Niespełniony testament? Uwagi do dziejów relikwii św. Ignacego Męczennika, „Terminus" IV, z. 1 (2002), s. 149-155.
 • Szał jako doświadczenie religijne i jego określenia w tragedii greckiej, „Prace Komisji Filologii Klasycznej Polskiej Akademii Umiejętności" nr 31/2003, s. 45-62, Kraków 2003.
 • Pojęcia theologia i theologos w greckiej tradycji literackiej, „Terminus" V (1/2003), s. 81-105.
 • „Letni dziennik" („Midsummer diary") Mertona i doświadczenie miłości, w: „Studia Mertoniana" II (2003), s. 107-116 [wersja angielska: "Midsummer Diary and Merton's Experience of Love", w: Studia Mertoniana II (Engl. ed.), s. 99-107].
 • „Karl Kerényi – wielki mitolog" w: K. Kerényi, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, przekł. Ireneusz Kania, Kraków 2004, s. 235-345.
 •  „Eric R. Dodds", w: E. R. Dodds, Chrześcijaństwo i pogaństwo w epoce niepokoju, przekł. Jacek Partyka, Kraków 2004.
 • ‘The Theology of Violence in the Greek Tragedy', Classica Cracoviensia X(2006), 27-36.
 • „Pajany delfickie – kontekst historyczny", Konteksty nr 2 (273) 2006, s. 52-59.
 • „Boska i ludzka twarz Kościoła. Monofizytyzm eklezjologiczny?", Znak 10/2007, s. 11-21.
 • „Papirus z Derveni. Największe odkrycie filologiczne XX wieku", Kronos 2/2008, s. 208-221.
 • „Komentarz do wykładu Włodzimierza Staniewskiego pt. Gardzienice – praktykowanie humanistyki. Esej teatralny czyli Jak inspirować mogą wykopaliska…, w: Teatr obiecany. Sympozjum w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 22-23 stycznia 2008,  Warszawa 2008, s. 237-246.
 • „Esse dicitur – gramatyka łacińskiej plotki", w Mêlée. Kwartalnik Filozoficzno-kulturalny 4/2008, s. 115-116.
 • „Dawny żal Persefony – twarze Kory w kulcie i micie starożytnej Grecji", w: Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Korytowska, Kraków 2010, s. 9-18.
 • "Zeus and the Torches. (Berlin Paian nr 6870 from the Egyptian Museum in Berlin)", [w:] Classica Cracoviensia XIII/2009 [druk: grudzień 2010], s. 7-16.
 • „Hymny orfickie – rewizje", w: Orfizm: materiały pokonferencyjne konferencji orfickiej, Nieborów, listopad 2009, red. Katarzyna Kołakowska, Lublin 2010, s. 25-37.
 • „Orficki Dionizos. Kilka fragmentów", Kronos 4(19)/2011, s. 31-33.
 • „Orfizm? Ale o co chodzi?", Kronos 4(19)/2011, s. 71-78.
 • „(Nie)sława Hery: Paradoksy Heraklesowego mitu", [w:] Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2012, s. 9-16.

Recenzje:

 • Kłopoty z przyjaźnią, [rec. F. Alberoni, O przyjaźni], (w:) „Proglas" nr 2 1996/1, s. 30-32.
 • „Przewodnik" po Chrześcijańskich Kościołach Wschodnich, [rec. R. G. Roberson, The Eastern Christian Churches], (w:) „Proglas" nr 2 1996/1, s. 32-33.
 • Brewiarz Europejczyka, [rec. Z. Kubiak, Brewiarz Europejczyka], (w:) „Proglas" nr 5/6 1996/1997, s. 71.
 • Ćwiczenia z dionizyzmu [rec.: Karl Kerenyi, Dionizos, archetyp życia niezniszczalnego, przekł. I. Kania, Kraków 1998], „Terminus" II, z. 1-2 (2000), s. 163-170.
 • Bibliograficzna mapa antycznego teatru [rec. M. Kocur, Teatr starożytnej Grecji, Wrocław 2001], „Didaskalia" 49/50 (2002), s. 138-139.
 • "Ciągle ten sam Dionizos" [rec. A. Solomos, Święty Bachus, przekł. Lewandowski, Wrocław 2010], Didaskalia 100, grudzień 2010, s. 129-131.

Przekłady:

 • Wczesne Reguły Monastyczne z Galii (seria „Źródła Monastyczne", t. 3), przekład i opracowanie tekstu, Kraków 1994, s. 37-82.
 • B. Standaert, Ikona Trójcy A. Rublowa, Bydgoszcz 1995, redakcja, współautorstwo przekładu.
 • Ewagriusz z Pontu, O poznaniu (Gnosticus), O modlitwie, (w:) Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. 1 (seria „Źródła Monastyczne", t. 18), przekład i opracowanie, Kraków 1998, s. 231-276.
 • W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, przekład, wstęp, redakcja naukowa, Bydgoszcz 1997, s. 9-19.
 • R. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz 1998, przekł. K. Bielawski, D. Mionskowska, redakcja.
 • W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, wstęp, przekład i opracowanie K. Bielawski, Bydgoszcz 2001.
 • Jan Chryzostom, Homilia o św. Ignacym Antiocheńskim, przekład i opracowanie K. Bielawski, w: Św. Jan Chryzostom o małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, opr. J. Naumowicz, „Biblioteka Ojców Kościoła" nr 19, s. 179-194, Kraków 2002.
 • H. Chadwick, „Milczenie biskupów u św. Ignacego", przekł. K. Bielawski, Terminus IV (2002), zeszyt 1, s. 145-148.

Artykuły popularnonaukowe (wybór):

 • „Być filologiem. Z prof. Romualdem Turasiewiczem rozmawiają Krzysztof Bielawski oraz Albert Gorzkowski", Terminus, rocznik III, zeszyt 1-2, s. 13-33.
 • „Wprowadzenie" [w:] W. Stawiszyński, Bibliografia patrystyczna 1901-2004. Polskie tłumaczenia tekstów starochrześcijańskich pierwszego tysiąclecia, Kraków 2005, s. 7-8.
 • „Wstęp", w: Bibliografia patrystyczna 1901-2004. Suplement: indeks nazwisk, zestawił J. Muchowski, Kraków 2006, s. 7.
 • „Artysta w kompocie. Odpowiedź Maciejowi Rychłemu", Konteksty, nr 1 (276)/2007, s. 186-187.
 •  „Pustynia jako miejsce kuszenia", List, 2/2007, s. 36-41.
 •  „Byle serce za nogami nadążało", List, VII/VIII/2007, s. 72-75.
 •  „Za mało gestów otwartości", Rzeczpospolita, 19.04.2007, s. A11. 
 •  „Ryzykanci", Tygodnik Powszechny 6/2008 (wraz z odpowiedzią na polemikę: nr 8/2008).
 • „Pozwól mi błądzić", List IV/2008, s. 38-41.
 • „Co państwo widzieli ostatnio w teatrze", Didaskalia 84, kwiecień 2008, s. 47.
 • „Pragnienie wzbronione?" Z Martą Kudelską i Ireneuszem Kanią rozmawia Krzysztof Bielawski, Mêlée. Kwartalnik Filozoficzno-kulturalny, nr 2-3 (2-3/2008), s. 172-185.
 • „Greka krok po kroku: Podstawowe wiadomości o języku", [w:] Biblia krok po kroku, nr 6/2009, s. 32-33.
 • „Jak to było w Grecji", [w:] List 1 (303)/2010, s. 28-31.
 • „Filologia (w) teologii", [w:] List 6 (308)/2010, s. 32-34.
 • „Amor i Psyche – miłość zmienia wszystko", [w:] List 7-8 (310), s. 40-43.
 • „Greka krok po kroku: Samogłoski i iloczas", [w:] Biblia krok po kroku, nr 10/2010, s. 33.
 • „Św. Paweł i bajki Ezopa, czyli czego nauczano w greckiej szkole", [w:] Biblia krok po kroku, nr 11/2010, s. 12-15.
 • „Greka krok po kroku: Akcenty w języku greckim", [w:] Biblia krok po kroku, nr 12/2010, s. 32-33.
 • „Greka krok po kroku: Akcenty i przydechy", [w:] Biblia krok po kroku, nr 15/2010, s. 32-33.
 • „Greka krok po kroku: Rzeczownik. Wiadomości ogólne", [w:] Biblia krok po kroku, nr 16/2010, s. 33.
 • „Logos czyli słowo?", [w:] Biblia krok po kroku, nr 26/2011, s. 18-22.
 • „Gandhi o równości religii", Mêlée. Kwartalnik Filozoficzno-kulturalny 6(1/2011), s. 24-25.
 • „Nowe metro i wyznawcy Dzeusa", Gazeta Wyborcza 2.07.2011.
 • „Kult palca", Gazeta Wyborcza 10.06.2011.
 •  „Greka krok po kroku: Rodzajnik", [w:] Biblia krok po kroku, nr 19/2011, s. 33
 • „Greka krok po kroku: Rozpoznaj rzeczownik", [w:] Biblia krok po kroku, nr 20/2011, s. 33.
 • „Greka krok po kroku: Druga deklinacja", [w:] Biblia krok po kroku, nr 23/2011, s. 32.
 • „Greka krok po kroku: Odmiana rzeczownika kairos", [w:] Biblia krok po kroku, nr 25/2011, s. 33.
 • „Greka krok po kroku: Kilka dodatkowych wiadomości", [w:] Biblia krok po kroku, nr 26/2011, s. 33.
 • „Greka krok po kroku: Czasownik", [w:] Biblia krok po kroku, nr 29/2012, s. 32.
 • „Symbolon, czyli co wynikło z rozmowy greckiego boga z żółwiem", [w:] List, 4/2012, s. 24-27.
 • „Modny jak Grek. O strojach w starożytnej Grecji", [w:] Ale historia. Tygodnik historyczny, nr 50 (31.12.2012), s. 3-5.
 • „Ludzie w togach", [w:] Ale historia. Tygodnik historyczny, nr 51 (7.01.2013), s. 3-5.

Redakcje naukowe (wybór):

 • J. Landels, Muzyka starożytnej Grecji i Rzymu, przekł. M. Kaziński, Kraków 2003.
 • N. Holzberg, Powieść antyczna. Wprowadzenie, przekł. M. Wójcik, Kraków 2003.
 • Th. Richards, J. Grotowski, Pracując z Grotowskim nad działaniami fizycznymi, przekł. A. Wojtasik, M. Złotowska, Kraków 2003.
 • M. L. West, Wprowadzenie do metryki greckiej, przekł. J. Partyka, wprowadzenie J. Danielewicz, Kraków 2003.
 • M. L. West, Starożytna muzyka grecka, przekł. A. Maciejewska, Kraków 2003.
 • O. Taplin, Tragedia grecka w akcji, przekł. A. Wojtasik, Kraków 2003.
 •  H. Crouzel, Orygenes, przekł. J. Margański, Bydgoszcz 1996, redakcja naukowa i zestawienie bibliografii.
 •  H. D. F. Kitto, Tragedia grecka. Studium literackie, przekł. J. Margański, Bydgoszcz 1997, redakcja naukowa i zestawienie indeksów.
 •  N. Frye, Wielki kod. Biblia i literatura, przekł. A. Fulińska, Bydgoszcz 1998, redakcja.
 •  K. J. Dover, Homoseksualizm grecki, przekł. Janusz Margański, Kraków 2004.
 •  T. Kornaś, Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, Kraków 2004.
 • T. Bartoś, Tomasza z Akwinu teoria miłości, Kraków 2004.
 •  K. Kerényi, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, przekł. Ireneusz Kania, Kraków 2004.
 •  E. R. Dodds, Chrześcijaństwo i pogaństwo w epoce niepokoju, przekł. Jacek Partyka, Kraków 2004.
 • W. Jaeger, Teologia wczesnych filozofów greckich, przekł. Jerzy Wocial, Kraków 2005.
 • E. Salmann, Daleka bliskość chrześcijaństwa, przekł. Bernard Sawicki, Kraków 2005.
 • W. Burkert, Stwarzanie świętości. Ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych, przekł. Lech Trzcionkowski, Kraków 2006.
 • E. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim  i średniowieczu, przekł. Robert Urbański, Kraków 2006.
 • J. Vetulani, Mózg: fascynacje, problemy, tajemnice, Kraków 2010.
 • Ch. Meier, Powstanie polityczności u Greków, przekł. M. Cichocki, Warszawa 2012.

Referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych (wybór):

 • „Teologia Agnieszki Holland", Konferencja Hollandowska, Cieszyn 2004.
 • "Cat and Mouse Game in Euripides",  University Holiday House in the Rila Mountain, Bułgaria 4-10 maja 2005, konferencja organizowana przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Sofijskiego.
 • „Theology of Violence in the Greek Tragedy", Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Kraków, wrzesień 2005.
 • „Kosmos czyli porządek greckiej tragedii i co z tego wynika", Festiwal „Kinematograf filozoficzny", Kraków 6-11 czerwca 2006.
 • "Zeus and the torches: between literature and religion. Some remarks on the Berlin Paian 6870", Europaeum Classics Colloquium, Bolonia-Ravenna, 20-21 listopada 2008.
 • „Komentarz do wykładu Włodzimierza Staniewskiego pt. „Gardzienice – praktykowanie humanistyki. Esej teatralny"czyli „Jak inspirować mogą wykopaliska…", konferencja: Teatr obiecany. 30 lat Gardzienic, Warszawa 22-23 stycznia 2008.
 • „Hymny orfickie – rewizje", Kolokwia orfickie I, Nieborów, 21-24 października 2009.
 • „Rewolucja księgi i niepiśmienny Dionizos", Kolokwia orfickie II, Nieborów, 6-10 października 2010.
 • „Katoptron. Nieco subiektywne i bardzo nienaukowe spojrzenie na oblicza studiów klasycznych XX wieku", konferencja „Europa klasyczna Juliusza Domańskiego", Warszawa, 25 maja 2010.
 • „Dawny żal („palaion penthos") Persefony - twarze Kory w kulcie i micie starożytnej Grecji", konferencja komparatystyczna: „Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości", Kraków, 18-20 listopada 2010.
 • „Orfizm? Ale o co chodzi?", Kolokwia orfickie III, Nieborów, 5-8 października 2011.
 • „Życie-śmierć-życie: komentarz filologiczny do artystycznej wizji orfickiego doświadczenia śmierci", Kolokwia orfickie IV, Nieborów, 3-6 października 2012.
 • „(Nie)Sława Hery: Paradoksy Heraklesowego mitu", konferencja komparatystyczna: „Prace Herkulesa - człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności", Kraków, 16-18 listopada 2011.
 • „Metamorfozy teatralne i obywatelskie w starożytnej Grecji w kontekście dionizyjskim", konferencja: „Dynamika metamorfoz aktorskich w teatrach starożytnych", Kalisz, 15-16 maja 2012.
 • "The Eleusinian Mysteries", "Intensive Summer Work Session with Wlodzimierz Staniewski", Gardzienice 23 sierpnia – 2 września 2012.
 • Mantic Perspectives of the Greek Tragedy, konferencja "Mantic Perspectives – Oracles, Prophecy and Performance", Gardzienice, 26-28 września 2013.
 • „Penteusz w krainie czarów, czyli siedem światów w Bachantkach Eurypidesa", konferencja Dynamika metamorfozy, sesja VII, Lublin, 29 września 2013.
 • „Prostota, oczywistość materia – Olimp w greckiej wyobraźni religijnej i literackiej", konferencja „Olimp – ideał, doskonałość, absolut", UJ Kraków, 23-25 października 2013.
 • „The Poem of Derveni Papirus. Reconstructions, Translations, Interpretations", konferencja "Colloquia Orphica V", Nieborów, 2-5 października 2013.
 • „Kosmos tragiczny – reaktywacja", konferencja „Dramat grecki. Między tragizmem a wolnością", PWST Kraków, 10-12.10.2013.