Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aleksandra Klęczar

dr hab.

aleksandra.kleczar@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze:

 • literatura hellenistyczna, literatura okresu Cesarstwa, Katullus, Attis, Aleksander Wielki, Romans o Aleksandrze, recepcja antyku, kultura popularna, literatura judeohellenistyczna

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Ha-Makdoni. Images of Alexander the Great in Ancient and Medieval Jewish Literature, Kraków 2019.
 • Katullus: poezje wszystkie. Przekład Grzegorz Franczak i Aleksandra Klęczar, wstęp Aleksandra Klęczar, Wydawnictwo Homini - Tyniec, Kraków 2013.
 • Ezechiel Tragik i jego dramat "Exagoge – Wyprowadzenie z Egiptu", Kraków 2006.

Książki - popularyzacja (wspólnie z Agnieszką Fulińką):

 • Mitologia w obrazach, Poznań 2018.
 • Mitologia w kulturze, Poznań 2018.

Książki - beletrystyka (wspólnie z Agnieszką Fulińką):

 • Śpiący Rycerze. Tom II serii Dzieci Dwóch Światów, Kraków 2020.
 • Mysia Wieża. Tom I serii Dzieci Dwóch Światów, Kraków 2019.

Artykuły:

 • "The Wilderness of (Literary) Mirrors: Victorian Heroes and Villains in Neil Gaiman's „A Study in Emerald", [w:] We the Neo-Victorians. Perspectives on Literature and Culture, ed. by Dorota Babilas, Lucyna Żywko-Krawczyk, Warszawa 2013, s. 149-163.
 • „Who Lives and Must Not Die. The Myth of Adonis in Hellenistic Poetry", [w:] Studies in Ancient Art and Civilization 16, Krakow 2013, p. 157-165.
 • "The Kingship of Alexander the Great in the Jewish Versions of the Alexander Narrative", [w:]: R. Stoneman, K. Erickson, I. Netton (eds.), The Alexander Romance in Persia and the East, ANCIENT NARRATIVE, Supplementum 15, GRONINGEN 2012, p. 339-349.
 • "Che il valor d'Alessandro e la fortuna. Aleksander Wielki jako bohater opery", [w:] Opera wobec historii, red. naukowa Ryszard Daniel Golianek i Piotr Urbański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 37-52.
 • „Rex quondam rexque futurus. O wizerunku Aleksandra Wielkiego w literaturze popularnej" [w:], Nowy Filomata 2/2012, s. 188-193.
 • "Miłosierdzie króla? Ocena stosunku Aleksandra Wielkiego do jeńców w relacjach biografów i historyków antycznych", [w:], Piotr F. Nowakowski i Witold Szymborski (ed.), Miłosiedzie: teoria i praktyka życiowa, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
 • The Black Gate of Alexander/ Tracing Possible Influence of the Alexander Romance on JRR Tolkien's 'The Lord of the Rings", Studia Litteraria UIC 2, 2007.
 • Harry Potter i (rzekomo) martwe języki, czyli o tłumaczeniach powieści J. K. Rowling na języki klasyczne", [w"] Nowy Filomata X, 2006 (4), p. 271-282.
 • „Postać Aleksandra Wielkiego w antycznych źródłach żydowskich: casus Józefa Flawiusza",  Meander (4/2005), p. 407-414.
 • „The Character of Jonathan Son of Saul in Jewish and Christian Interpretations", [w:] The Polish Journal for Biblical Research, vol. 3, No. 2 (6), September 2004, p. 165-174.
 • „Harry Potter, a Latin Speaker?", [w:] Biuletyn Glottodydaktyczny, No. 7, 2003, p. 77-89.
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej