Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Antoni Bobrowski

dr hab.

antoni.bobrowski@uj.edu.pl


Adiunkt w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; stopnie naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskane na Wydziale Filologicznym UJ: doktor (w roku 1996); doktor habilitowany (w roku 2010); stypendia i staże zagraniczne we Włoszech, Austrii, Norwegii, Niemczech; członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Komisji Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

Zainteresowania badawcze:

 • literatura rzymska okresu poźnorepublikańskiego i augustowskiego, rzymska elegia augustowska, wątki mitologiczne w literaturze antycznej, recepcja kultury antycznej w literaturze polskiej i europejskiej

Wybrane publikacje:
Książki:

 • Mitologia w rzymskiej elegii i liryce miłosnej okresu augustowskiego, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 1997. ISBN 83-86575-53-0.
 • Poezja starożytnej Grecji i Rzymu. Interpretacje, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998. ISBN 83-7006-755-7.
 • Słownik łacińsko-polski, T. 1 (red. J. Korpanty), Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2001 (współautorstwo). ISBN 83-7195-472-7, 83-7195-221-X.
 • Mały słownik łacińsko-polski, (red. J. Korpanty), Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2001 (współautorstwo). ISBN 83-7195-342-9.
 • „Dziennik wojny trojańskiej" Diktysa z Krety. Studium historycznoliterackie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. ISBN 978-83-233-2781-3.

Artykuły:

 • Mit w poezji Sekstusa Propercjusza, Meander 43 (1988) 3-19.
 • The Propemptikon in the Augustan Poetry (Hor. Od. III 27; Prop. I 8; Ovid. Am. II 11: A Comparative Study, Eos 79 (1991) 203-215.
 • Propertius 2.8 and 2.9 as Counterparts, Symbolae Osloenses 69 (1994) 108-120.
 • Tibullus' Pictures of the Country [w:] Everyday Life and Literature in Antiquity, ed. by S. Stabryła (= Classica Cracoviensia I), Kraków 1995, s. 67-75.
 • Exempla mitologiczne w liryce miłosnej Horacego, Meander 50 (1995) 227-236.
 • La realtà e il mito nella struttura del carme 68 di Catullo [w:] Studies of Greek and Roman Antiquity, ed. by J. Styka (= Classica Cracoviensia III), Kraków 1997, s. 99-108. 
 • Świat poetycki augustowskiej elegii i liryki miłosnej, Meander 53 (1998) 353-367.
 • Mythology as a Means of Artistic Expression in Augustan Elegy and Lyrics [w:] The Myth in the Ancient Literature, ed. by J. Styka (= Classica Cracoviensia VII), Kraków 2002, s. 75-85.
 • Freedom and Servitude in the Augustan Elegy [w:] Freedom and Its Limits in the Ancient World. Proceedings of a colloquium held at the Jagiellonian University, Kraków, September 2003, ed. by D. Brodka, J. Janik and S. Sprawski (= Electrum, vol. 9), Kraków 2003, s. 113-120.
 • An Unheroic Hero: The Figure of Achilles in the Ephemeris belli Troiani by Dictys of Crete, Eos  91 (2004) 274-287.
 • Racjonalizacja tradycji mitologicznej w „Dzienniku wojny trojańskiej" Diktysa z Krety, Collectanea Philologica IX, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 175-192.
 • A Heroic Legend in Historiographic Disguise [w:] Continuity and Change. Studies in Late Antique Historiography, ed. by D. Brodka and M. Stachura (= Electrum, vol. 11), Kraków 2007, s. 193-210.
 • The Wrath of Achilles in the „Journal of the Trojan War" by Dictys of Crete [w:] From Antiquity to Modern Times. Classical Poetry and Its Modern Reception, ed. by J. Styka (= Classica Cracoviensia XI), Kraków 2007, s. 129-145.
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej